Hva kan vi hjelpe deg med?

Soneparkering

Parkering forbudt sone

I Fredrikstad har vi mange områder som er regulert med soneparkeringsskilt. Hele sentrum, Gamlebyen, Blomsterberget, Sellebakk sentrum samt ved Glemmen kirke er regulert som parkering forbudt sone. Det vil si at det er generelt parkering forbudt, kun lov til å parkere på viste plasser der det er skiltet med en P. I kartet nedenfor er parkering forbudt sone markert med rød.

Målgruppe

Beboere:
Folkeregistrert beboer på en adresse hvor beboerparkering er tilgjengelig. Søker må inneha gyldig sertifikat. Kopi av vognkort må fremvises.  

Tjenesten gjelder ikke campingvogn og tilhenger, som dermed ikke har anledning til slik parkering på offentlig vei/plass.

Næringsdrivende, institusjoner og lignende:
Virksomheten som søker om rett til parkering i en boligsone/område må ha adressen i denne. Næringsdrivende må fremvise firmaattest.

Institusjoner/virksomheter må kunne fremvise dokumentasjon som legitimerer enheten.

Håndverkere og omsorgsarbeidere har mulighet til å kjøpe en parkeringsrett som gjelder i alle soner i ett år.

Boligsoneparkering

Boligsoneparkering er en spesiell parkeringsordning for områder der parkering for beboere prioriteres foran andre grupper. Dette er aktuelt i områder hvor eiendommer ikke har nødvendig antall parkeringsplasser på egen eller leid grunn.

Avtaleparkering er vilkårsparkering og må forhåndsbetales.

Boligsoneparkering er et bomiljøtiltak og et viktig virkemiddel for å opprettholde et godt boligmiljø i de sentrumsnære områdene.

Hvordan fungerer boligsoneparkering?

Boligsonene er merket med soneskilt ved innkjøring til området. Det er ikke skiltet i hver enkelt gate. Tidsrommene boligsoneparkeringen gjelder står på skiltene. Utenom disse tidene kan alle bruke parkeringsplassene. Tidspunktene er noe ulik i de enkelte sonene. 


Med betalt parkeringsrett kan du parkere i sonen, men det gjelder ikke på steder med avgiftsparkering. Parkeringsretten gjelder bare i den sonen det er utstedt for. Registreringsnummer på kjøretøyet blir kontrollert av trafikkbetjentene for å sjekke om det er betalt for parkeringsrett. Trafikkreglene eller øvrige parkeringsbestemmelser må følges. Beboere og næringsdrivende i boligsoner må være oppmerksom på at endringer av soner og trafikkreguleringer kan forekomme.

Beboerparkering

Det er enkelte strekninger som er avsatt til beboerparkering, for eksempel i en parkering forbudt sone. Beboere kan kjøpe seg parkeringsrett på samme måte som i en boligsone.

Det er ingen beboerparkering i sentrum.

Se kart for oversikt over soner, benytt meny til venstre >>, eller klikk rundt i kartet for forklaring av elementene:

Kjøpe parkeringsrett

Beboere og næringsdrivende i en boligsone kan komme på Servicetorget i rådhuset og kjøpe seg parkeringsrett.

Ta med deg:

 • Vognkort og førerkort
 • Hvis du ikke er folkeregistrert på adressen må du også ha med kjøpekontrakt eller husleiekontrakt.
 • Parkeringsretten må betales med bankkort/kontantkort.
Gebyrregulativ for parkering 

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2017

Parkeringsavgift betales:

  • Grønn sone (gateparkering)
   • 08.00 - 18.00 hverdager og 08.00 - 15.00 lørdager

  • Gul sone (progressiv avgift)
   • 08.00 – 21.00 mandag til lørdag

  • Rød sone(sentrum sone)
   • 08.00 – 21.00 alle dager

Progressiv parkeringsavgift fra kr. 26,- for første time, kr 28,- andre time 30,- tredje time og 32 for fjerde time.  

 • Parkering sentrum sone (rød sone) pr time alle dager kl 08 - 21 
  • Kr  35
 • Progressiv parkering (gul sone) pr time mandag – lørdag kl 08 - 21 
  • Kr 26
  Generell gateparkering (grønn sone) pr time man.-fre. kl 08 -18 og lørdag kl 08 - 15 
  • Kr 19
 • Generell gateparkering (grønn sone) per dag 
  • Kr  110P-HUS

 • Parkering lukkede P-hus per time hverdager kl 07 - 14 
  • Kr 19
 • Parkering lukkede P-hus per time lørdag kl 08 - 09 
  • Kr 19
 • Parkering lukkede P-hus per time søndag per time kl 00 - 09 
  • Kr 10
 • Parkering lukkede P-hus per natt kl 24 - 08 
  • Kr 50
 • Parkering lukkede P-hus per dag kl 08- 18 
  • Kr  100
 • Årsavgift faste parkeringsplasser i p-hus per år  
  • Kr  15 000
 • Parkeringsavgift faste parkeringsplasser i p-hus per halvår 
  • Kr 8 000
 • Parkeringsavgift for leie av p-plass i p-hus per måned  
  • Kr 1 800
 • Parkeringsavgift for leie av p-plass per kvartal  
  • Kr 5 400
 • «Vinteravtale» for leie av p-plass i p-hus fra 1. november til 31. mars - 
  • Kr 6 500

 

  Innfartsparkering Steffensjordet og Seiersten grusplass kl 08-18 hverdager og 8-15 lørdag 
  • Per dag Kr 60

  Innfartsparkering Steffensjordet og Seiersten grusplass pr time hverdager kl 08-18 og lørdag kl 08 – 15
  • Kr  12

 • Boligsoneparkering –
  • Kr 1 200 pr år
  • Kr 100 pr måned

 

 • Næringsvirksomhet i boligsone– 
    
  • Kr 2 000 pr år
  • Kr 167 pr måned
 • EL-bil tag for gratis parkering i Apenesfjellet P-hus og erstatningskort abonnementer 
  • Kr 350 (produksjonskostnad)

 • Kort til sykkelparkering i Apenesfjellet P-hus/Skåra  
  • Kr 350 (produksjonskostnad)

 • Disponering av p-areal til andre formål  f.eks. gravearbeid, stillas, plassering av lift mv  betales en avgift per plass per dag - inntil 1 måned
  • Kr 250

 • Gravearbeid utover en måned- avgift per plass per dag 
  • Kr 200
   Note:  1) Gebyret kreves inn sammen med avgiften for gravemeling og arbeidsvarsling. 
 • Indeksreguleres årlig – oppført beløp kan endres iht endringer i indeksen.

Ferge 

 • Billett - Gratis

Leie av ferge per time eks. mva.

 •  Kr  4 000

Torv  - priser ekskl. mva. 

 • Stortorvet – ordinært torvsalg egenproduserte varer
  • Per dag kr 300
  • Per år kr 5 200
 • Fisketorget / Blomstertorget – ordinært torvsalg egenproduserte varer
  • Per dag kr 200
  • Per år kr 4 000
 • Gressvik torv – ordinært torvsalg egenproduserte varer
  • Per dag kr 150
  • Per år kr 3 000
 • Sellebakk torv- ordinært torvsalg egenproduserte varer
  • Per dag kr 150
  • Per år kr 3 000

 • Ikke kommersielle aktører leie av Stortorget
  • Per dag kr 2 000 
 • Ikke kommersielle aktører leie av Blomstertorget/Fisketorget
  • Per dag kr 1 000 
 • Ikke kommersielle aktører leie av Gressvik /Sellebakk torg  
  • Gratis 
 • Kommersielle aktører leie av Stortorget
  • Per dag Kr 5 000 
 • Kommersielle aktører leie av Blomstertorget/Fisketorget
 • Per dag kr 4 000 
 • Kommersielle aktører leie av Sellebakk/Gressvik torv
 • Per dag kr 2 000

  Note:  Ikke-kommersielle frivillige eller ideelle ungdomsorganisasjoner betaler kr. 300,- eks. mva. per dag ved leie av torv til aktiviteter. Leie av torg for ordinært torvsalg av egenproduserte produkter er momsfritt.

  Øvrige priser er eks. mva. Når det gjelder priser for leie av torv er det gjort enkelte spesifiseringer og markedstilpasninger i pris. 
   
 • Frikjøp parkeringsplasser - Per plass Engangsinnbetaling  - momsfritt Kr 100 000

 

 

Sist oppdatert: 29. mars 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Servicetorget

Telefon 69 30 60 00
Adresse Nygaardsgt 14-16
Min side  
Chat med oss  
Send oss en e-post  
Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag  09.00 - 16.00
15.mai - 16.sept  09.00 - 15.30
Sentralbordet åpner 07.30

Vis i kart