Teglverksveien stengt mellom Fjeldberg og Fjeldberglia fra 28. september

Innhold

Fredrikstad kommune – Teknisk drift er i gang med å legge nye vann- og avløpsledninger
i området. Teglverksveien mellom Fjeldberg og Fjeldberglia blir stengt for trafikk fra 28. september og i ca. 4 uker. I denne perioden vil det dessverre ikke være mulig å kjøre bil til eiendommene. Prosjektet vil tilrettelegge for parkering nær krysset Teglverksveien/Fjeldberg. 

Det vil bli tilrettelagt for adkomst fra Onsøyveien via gang- og sykkelveien for utrykningskjøretøy, renovasjon og annen nødvendig transport. Anleggstrafikken vil også benytte denne adkomstveien.

Andre ulemper er anleggstrafikk, støy fra anleggsmaskiner, fjellboring og rystelser etter grøftesprengninger. Korte avbrudd på vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket kan forekomme. Asfaltering vil bli utført samlet senere i anleggsperioden.

Sikkerhet i anleggsperioden
Entreprenøren vil sikre området på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til
å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet
og anleggstrafikken.

Teglverksveien/Fjeldberglia, informasjon vann og avløp til berørte 

Teglverksveien/Fjeldberglia, informasjon Fjeldbergtoppen borettslag

bilde

Sist oppdatert: 25. september 2020