Svaneveien stenges for gjennomkjøring fra 30. mars, deretter Solengveien og Hans Nielsen Hauges vei

Innhold

Svaneveien, deler av Solengveien og Hans Nielsen Hauges vei skal rehabiliteres. Tiltak som skal utføres er utskifting av masser, sluk, kummer og asfaltering. Det betyr at veiene stenges for gjennomkjøring på ulike tidspunkter over en periode på mellom to og tre måneder. Det blir omkjøring for busslinje 8 via Dikeveien i hele anleggsperioden.

Planlagt fremdrift

  • Svaneveien stenges for gjennomkjøring fra 30. mars - 24. april.
  • Solengveien stenges for gjennomkjøring fra 27. april – 8. mai. 
  • Hans Nielsen Hauges vei stenges for gjennomkjøring fra 11. mai – 12. juni.

Omkjøring for busslinje 8
Busslinje 8 vil kjøre Dikeveien og Evjebekkveien i hele anleggsperioden. Følgende bussholdeplasser blir ikke betjent: Solengveien, Svaneveien 27, Svaneveien 47, Blekkspruten.

Andre ulemper i anleggsperioden

  • Anleggstrafikk, støv og støy fra anleggsmaskiner.
  • Berørte kan kjøre til sine eiendommer, bortsett fra at enkelte avkjørsler blir stengt for en liten periode etter hvert som arbeidet går framover.

Vi beklager ulempene dette medfører for berørte.

Informasjonsskriv til berørte i området

Svaneveien

Sist oppdatert: 27. mars 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?