Støyende nattarbeider langs jernbanesporet 17.-23. januar

Innhold

Bane NOR skal utføre arbeider langs jernbanesporet på Østfoldbanen. Det skal arbeides med skinnesliping langs jernbanesporet. Til dette arbeidet benyttes skinnegående arbeidstog. Maskinene er støydempet så godt det lar seg gjøre. Antatt lydnivå hos nærmeste nabo som er mest utsatt for støyen er mellom 62 og 72 dBA.

Vi starter med å slipe på strekningen Såstad - Haug natten mellom den 17. og 18., og natten mellom den 18. og 19. januar. Natten mellom den 19. og 20. januar skal det slipes på strekningen mellom Halden og Tistedalen. Natten mellom den 20. og 21. januar skal det slipes på strekningen Rolvsøy og Sarpsborg. Natten mellom den 21. og 22. og natten mellom den 22. og 23. januar skal det slipes mellom Råde og Fredrikstad stasjon samt Fredrikstad stasjon.

På grunn av tett togtrafikk som må avvikles som normalt, må dette dessverre utføres i togfrie perioder på natt. Arbeidet vil foregå fortløpende langs sporene og de berørte naboene vil ikke bli påført støy over lengre tid. Tid på døgnet det skal arbeides er fra ca. kl. 23:00 til ca. kl. 06:00.

Sliping forbedrer kvaliteten på sporet og øker levetiden til skinnene. Dette gjøres også for å redusere støyen fra togskinnene når togene passerer. Like etter slipingen kan lyden fra togene oppleves som litt annerledes enn vanlig, men etter noen dager vil omgivelsene oppleve mindre støy fra togtrafikken enn før slipingen. Det gnistrer en del når slipetoget kjører, og maskinen beveger seg med en fart på ca. 6 til 10 km i timen.

Sist oppdatert: 10. januar 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?