Spyling av vannledninger Kniple, Holmen, St.Hansfjellet 23.-27. november

Som en del av våre vedlikeholdsrutiner skal Virksomhet vann og avløp fra mandag 23. november til fredag 27. november spyle vannledninger på Kniple, Holmen og St.Hansfjellet.

Følgende gater er berørt:
Valkyriegata, Nordre Tunnelgate, Bruuns gate, Myragata, Finn Hovs gate, Hjørnerødgata, Huths gate, Gelertsens gate, Glommens gate, Mulvads gate, Heimdals gate, Valhalls gate, Sjømannsgata, Odins gate, Tors gate.

Vannet kan bli noe misfarget og trykket redusert og muligens helt borte i perioder. Vi anbefaler å skylle med kaldt vann og rense siler på tappestedene når vannet er tilbake.

Se mer detaljer og kartutsnitt her. 

Sist oppdatert: 20. november 2020