Rehabilitering Mariusbakken og Sandbukta i Engelsviken

Mariusbakken og Sandbukta skal rehabiliteres på strekningen mellom Johnseveien og Mariusbakken 17. Arbeidene starter i slutten av august og vil være ferdig i løpet av oktober. Veien blir ikke stengt, men det blir redusert fremkommelighet. Ved behov blir det lysregulering. Det må påregnes litt ventetid der anleggsarbeidene pågår.

Informasjon til berørte husstander i området

Tiltak som skal utføres
Tiltak som skal utføres er utskifting av masser, sluk og asfaltering. Arbeidene har startet ved Mariusbakken. 

Andre ulemper i anleggsperioden

  • Anleggstrafikk, støv og støy fra anleggsmaskiner.
  • Berørte kan kjøre til sine eiendommer, bortsett fra at enkelte avkjørsler blir stengt for en liten periode etter hvert som arbeidet går framover. 

Vi beklager ulempene dette medfører for berørte.

Renovasjon
Det blir ordinær tømming av husholdningsavfall i anleggsperioden.

Sikkerhet i anleggsperioden
Området blir sikret på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet og anleggstrafikken.

Mariusbakken i Engelsviken

Sist oppdatert: 01. september 2020