Utsatte betalingsfrister

Innhold

  • Utsatt frist for innbetaling av forskuddsskatt for selskaper, andre termin er utsatt fra 15. april til 1. september 2020.
  • Utsatt frist for innbetaling av forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og andre personlige skattytere, første termin er utsatt fra 16. mars til 1. mai.
  • Utsatt frist for innbetaling av arbeidsgiveravgift, andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020.
  • Fakturering SFO og barnehage


Første termin for arbeidsgiveravgift er ikke utsatt. Skattetrekk har ikke endret frist. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist

Sist oppdatert: 30. mars 2020