Tilskudd til humanitære foreninger

Innhold

Det tildeles tilskudd til humanitære lag eller foreninger fra Fredrikstad. Eksempler på tilskudd som går inn under denne ordningen, er tilskudd til spesielle tiltak knyttet til foreningens kjerneaktiviteter, markeringer/jubileer, egen annonsering eller sponsor-annonser, og er ikke et ordinært driftstilskudd.

Tilskuddsordningen vil annonseres i lokale medier i løpet av februar.

Maksimal grense for tilskudd er 10.000,- per forening per år.

Kriterier:

  1. Dette tilskuddet gis kun til humanitære foreninger. Tilskudd skal gå til spesielle tiltak knyttet til foreningens kjerneaktiviteter, markeringer eller annonsering, og er ikke et ordinært driftstilskudd.
  2. Maksimal grense for tilskudd er kr 10.000,- per forening per år.
  3. Tilskudd gis bare til lokalt organiserte foreninger i Fredrikstad.
  4. Det kreves skriftlig søknad med dokumentasjon av utgifter innen fristen 1. april i gjeldende år.

Blir ikke hele tilskuddssummen delt ut på våren, kommer det ny søknadsrunde på høsten. Denne blir kunngjort på kommunens nettsider.

Søknadsfrist 1. april. Bruk søknadsskjema:

Søknadsskjema

 

​Kontaktperson: Ingrid Trømborg

Avdelingssjef Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?