Tilskudd til kunst- og kulturtiltak

Foreninger, lag, institusjoner, virksomheter og enkeltpersoner som driver kulturarbeid i Fredrikstad kan søke om tilskudd til arrangementer. Det kan gis tilskudd til både amatører og profesjonelle. Det er en forutsetning for tilskudd at tiltaket er åpent eller tilgjengelig for det allmenne publikum. Vi anbefaler alle søkere å lese gjennom retningslinjene for ordningen.

Søknader som innkommer etter frist vil ikke bli behandlet.

Til fristen 1. november 2018 kan det søkes midler til:

  • Mindre arrangementer som gjennomføres 1. halvår 2019 (f.o.m januar t.o.m. juni), der søknadssummen er inntil kr 50 000
  • Større arrangementer som gjennomføres hele 2019 (f.o.m januar t.o.m. desember), der søknadssum er over kr 50 000

Retningslinjer til kunst- og kulturtiltak

Det er søknadsfrist 1. april 2019 for arrangementer som gjennomføres i 2. halvår 2019 (f.o.m. juli t.o.m. desember), der søknadssum er mindre enn kr 50 000

Kontakt:

Irene Østbø, kulturutvikler
ireost@fredrikstad.kommune.no


 

Sist oppdatert: 03. august 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?