Tilskudd til voksenopplæring

Innhold

Fredrikstad kommune gir tilskudd til godkjente studieforbund for å støtte særlige voksenopplæringstiltak og målgrupper etter "Lov om voksenopplæring".

Vilkår

Studieforbund må være godkjent i henhold til voksenopplæringsloven § 5.

Tildelt beløp skal i sin helhet benyttes til voksen opplæring for særlige målgrupper.

Søknadsfrist

1. oktober

Søknadsskjema

Voksenopplæring-søknad om tilskudd til

Saksbehandling

Tildelingskriterier fremgår av "Retningslinjer for tildeling av tilskudd til studieforbund" vedtatt av Oppvekstutvalget i Fredrikstad kommune 04.06.2015

Saksbehandlingstid ca 1 måned.

Lover og forskrifter

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-95

Sist oppdatert: 08. desember 2016

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag  9.00 - 16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 9.00 - 15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?