Tilskudd, legat, stipend

Tilskudd til kultur Neste søknadsfrist Søk her
Driftstilskudd til lag- og foreninger som driver kulturarbeid 1. april  Søk
Tilskudd til kunst- og kultur (arrangementstilskudd) 1. november  Søk
Fredrikstad kommunes kulturstipend 1. april  Søk
Kong Frederiks Hederspris 1. november  Søk
Tilskuddsfond for kulturminner i Fredrikstad 1. november  Søk
     
Tilskudd til idrett    
Driftstilskudd til idrettsforeninger og lag  1. april   Søk
Leiekostnader, vedlikehold / rehabilitering og nye idrettsanlegg og bygg  1. april   Søk
Startstilskudd - idrett     
Spillemidler kulturbygg og arenaer  15. desember   Søk
Tilskudd til idrettsarrangement  Løpende   Søk
Tilskudd til idrett- og sportseventer  1. april  
Fredrikstad kommunes idrettstipend  1. november   Søk
Mesterskapsvinnere  1. desember Meld inn
     
Tilskudd til nærmiljø, møteplasser, helse og integrering    
Lokalsamfunnsfondet  1. april   Søk
Aktivitetstilskudd -  integrering     
Tilskudd til organisasjoner innen helse- og velferdsområdet     
Bufdirs tilskudd til møteplasser for barn og ungdom 10. desember  Søk
     
 Tilskudd til økonomisk vanskeligstilte    
Legat til sosiale formål  1. november   Søk
Lokale prosjekt mot barnefattigdom  1. april   Søk
Bufdirs tilskudd for inkludering av barn i lavinntektsfamilier  10. desember   Søk
     
 Andre tilskudd    
Midlertidig tilskuddsordning til romanifolket/taterne  11. juni?   Søk
Tilskudd til voksenopplæring  1. oktober??   Søk
Sist oppdatert: 19. november 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?