Skulpturstopp: Jaume Plensa

Innhold

Fredrikstad har, gjennom prosjektet Skulpturstopp, fått verket I min tro, i mitt håp, i min kjærlighet i gave av Sparebankstiftelsen DNB. Skulpturen er av kunstneren Jaume Plensa og er laget spesielt for Phønixbrygga.

Slik ser skulpturene ut

(Foto: Walter Schøffthaler)

Kunstneren: Jaume Plensa

Jamue Plensa (f: 1955) er født og arbeider i Barcelona. Han jobber i ulike medier og materialer, og har oppført offentlige kunstverk i byer over hele verden. Plensa har etter hvert blitt mest kjent for sine skulpturer av unge kvinner.

Han er et av verdens største navn blant skulptører som jobber med kunst i offentlig rom med fotavtrykk i byer som Chicago, Dubai, London, Liverpool, Nice, Tokyo, Toronto, Vancouver og Fredrikstad.

Skulpturen: "I min tro, i mitt håp, i min kjærlighet"

Tre 4,5 meter høye kvinnehoder i støpejern har ansiktene vendt mot elva. Øynene til de tre kvinnene er lukket.

Plensas hoder modelleres etter virkelige mennesker. Formen bearbeides digitalt, før den utformes i materialer som er tilpasset stedet der skulpturen skal plasseres. Skulpturene kan sees fra alle vinkler, men ved å gå rundt dem oppleves den perspektivfordreide virkningen som er blitt Plensas varemerke.

Kunstneren forteller at han lenge har vært opptatt av Ibsen, og at det er et sitat fra “Peer Gynt” som har inspirert ham til det tredelte verket i Fredrikstad.

– Når Peer returnerer fra sin reise hvor han på mange måter har feilet som menneske, spør han Solveig hvor “hans hele, egentlige selv” har vært den tiden han har vært borte. Da svarer Solveig: “I min tro, i mitt håp, i min kjærlighet.” Med disse ordene forløses Peer Gynt. Det er et sterkt budskap, og jeg har lenge ønsket å gjøre et arbeid med utgangspunkt i Solveig. Det passet fint å gjøre det som mitt første prosjekt i Norge.

– Men selv om dette er min motivasjon for verket, er det ikke nødvendig at publikum kjenner historien, legger han til. –Enhver som møter kunsten er selvsagt fri til å tolke den på sin måte.

 

Stedet: Phønixbrygga

 

Skulpurens plassering ved munningen av Glomma gjør dem synlige både for gående og de som passerer på vannet.

Elva er byens hovedpulsåre, og Plensa har vært opptatt av å understøtte nettopp det faktum at byens historie er knyttet til elva og havet. I følge Plensa er verket inspirert av Henrik Ibsen. De tre unge kvinnehodene skal illustrere «tro, håp, og kjærlighet», en sentral litterær frase fra Peer Gynt, og samtidig et kjent tema med utbredt symbolikk blant sjøfarere og i maritime tradisjoner.

Plasseringen på Phønixbrygga er et positivt bidrag i å styrke kommunikasjonen av et historisk viktig område av byen. Vestsiden er en robust by med mange tidsuttrykk. Kunsten går i så måte ikke på bekostning av opprinnelige historiske kulturminner og strukturer, men snarere ved å kontrastere kan den utfylle de lange historiske linjene.

Samtidig er prosjektet ment å bidra til å strekke bryggepromenaden og skape et nytt knutepunkt ved biblioteket, som også binder Gamlebyen, Isegran og Plankebyen tettere sammen.

Plensa taler

Se Jaume Plensa fortelle om kunstverket fra åpningen i Fredrikstad

Ofte stilte spørsmål

Hva er Skulpturstopp?

I prosjektet Skulpturstopp inviteres noen av verdens mest anerkjente kunstnere til å lage en skulptur eller et kunstverk i en kommune. Kunstnerne gis full kunstnerisk frihet, og det legges stor vekt på at kunstneren selv får velge stedet der skulpturen skal stå og at verket tilpasset dette stedet. På den måten blir plassen en del av kunstverket. Målet med prosjektet Skulpturstopp er å få skulpturer av høy internasjonal kvalitet til Østlandet. Sparebankstiftelsen DNB ønsker å bringe kunsten ut til folket for å bidra til økt bevissthet og kunnskap om kunst. Les mer: http://www.skulpturstopp.no/

Hvorfor kan ikke kommunen kjøpe inn kunst av en lokal kunstner i stedet?

Skulpturstopp er ikke et ordinært utsmykkingsprosjekt og faller utenfor alle våre etablerte ordninger. Dette er en gave vi har fått av Sparebankstiftelsen DNB der de velger kunstner. I dette prosjektet inviteres internasjonale kunstnerkapasiteter til å utfordre byer og steders vante oppfatninger om seg selv og sine omgivelser. Det er en betingelse for deltakelse i dette prosjektet at kunstnerne gis kunstnerisk frihet, og det legges stor vekt på at kunstneren selv får velge stedet der skulpturen skal stå, forutsatt innenfor de rammer kommunen måtte sette for dette. Fredrikstad kommune har heller ikke budsjett til denne type prosjekt.

Hvem sa ja til denne gaven?

På forespørsel om å få en kunstnerkapasitet av internasjonalt format til Fredrikstad, valgte Fredrikstad kommune ved kultur- og miljøutvalget å takke ja til dette med disse premisser til grunn. Det var et enstemmig vedtak fra alle partier.

Hvem har valgt hvor kunstverket skal stå?

En komité med kunstrådgiverne Sune Nordgren og Hanne Beate Ueland, byplanleggere, kulturrådgivere, tekniske rådgivere og byantikvar identifiserte en rekke byrom som kunne egne seg for et kunstverk. Plensa besøkte Fredrikstad og byrommene komiteen foreslo i 2016. Han valgte senere å gå videre med Phønixbrygga.  Kunstverket Fredrikstad skal få er utviklet med inspirasjon fra stedet. Det er et betingelse for gaven at kunstneren selv får velge lokasjon og fritt får utforme kunstverket. Fredrikstad er det første stedet til å motta en Skulturstopp-gave der kunsteren har valgt ett av stedene kommunen ønsket seg en byromsutvikling.

Hvorfor ble Phønixbrygga valgt?

Det er både et godt byutviklingsgrep og et positivt bidrag i å styrke kommunikasjonen av et historisk viktig område av byen. Vestsiden er en robust by med mange tidsuttrykk. Kunsten går i så måte ikke på bekostning av opprinnelige historiske kulturminner og strukturer, men snarere ved å kontrastere kan den utfylle de lange historiske linjene. Samtidig er prosjektet ment å bidra til å strekke bryggepromenaden og skape et nytt knutepunkt ved biblioteket, som også binder Gamlebyen, Isegran og Plankebyen tettere sammen.

Elva er byens hovedpulsåre, og Plensa har vært opptatt av å understøtte nettopp det faktum at byens historie er knyttet til elva og havet. I følge Plensa er verket inspirert av norsk litteratur og fra Henrik Ibsen. De tre unge kvinnehodene skal illustrere «tro, håp, og kjærlighet», en sentral litterær frase fra Peer Gynt, og samtidig et kjent tema med utbredt symbolikk blant sjøfarere og i maritime tradisjoner.

Hvorfor kunne ikke hodene vært plassert på FMV?

Det er ikke på forhånd valgt kunst som skal plasseres et egnet sted. Det er først valgt et sted, dernest har kunstneren tilpasset kunstverket ut fra omgivelsene. Mange har spurt om denne kunsten ikke kunne vært plassert på FMV? Da hadde kunsten vært en annen!

Hva koster skulpturene?

Skulpturene er en gave fra Sparebankstiftelsen DnB og Fredrikstad betaler ingenting for dette. Kostnader som fundamentering og plassering er også dekket av Sparebankstiftelsen DNB.

 

Les om annen kunst i offentlige rom som kommunen har

 

Sist oppdatert: 11. januar 2018
Kontaktperson
Inger Anne Kilde Storli
Telefon
69 30 60 59
Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
Besøksadresse
Nygaardsgata 16,
1606 Fredrikstad 
E-post
postmottak@fredrikstad.kommune.no

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?