Den kulturelle skolesekken

Innhold

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsning i samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet for å sikre barn og unge et profesjonelt kulturtilbud. Sekretariatet er lagt til Norsk kulturråd.

Dansere fra Mosambik underviser 8. klasse i afrikansk dans på Kulturskolen i Fredrikstad

Målgruppe

Den kulturelle skolesekken er et tilbud til alle grunnskoleelever i kommunen, og et supplement til skolenes undervisning i de estetiske fagene. Gjennom Østfold fylkeskommune tilbys skolene en rekke forestillinger gjennom skoleåret. I tillegg tildeles Fredrikstad kommune egen skolesekkmidler. Disse midlene skal brukes til lokale kulturtilbud og prosjekter som tilbys skolene.

Mål for DKS

De overordnede mål for DKS er:

  • Å medvirke til at alle elever i grunnskolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud
  • Å legge til rette for at elever i grunnskolen skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag.
  • Å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemming av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål

Les mer om DKS nasjonalt her.

Ressurser for lærere og kulturkontakter

Les mer på Østfold kulturutviklings nettsider

 

Styrende dokumenter

  • St. meld.nr. 38 (2002-2003) "Den kulturelle skulesekken"
  • St. meld. nr. 39 (2002-2003) "Ei blot til Lyst - Om kunst og kultur i tilknytning til skolen"
  • St. meld. nr. 8 (2007-2008) "Kulturell skulesekk for framtida"

Faste tilbud skoleåret 2018/2019

Den lokale kulturelle skolesekken

2. trinn – Edvard Munch og tante Karen – En aktivitetsutstilling, Kulturhuset Qulthus

4. trinn – Det magiske huset, En opplevelsesdag på Fredrikstad bibliotek og et møte med kunstneren Thore Hansen.

5. trinn – Opplevelsesdag i Gamlebyen, Østfoldmuseene avd. Fredrikstad museum.

6. trinn -  Animasjonsprosjekt, E6 Østfold Medieverksted - The Tall Ships Races.

6. og 7. trinn - Jaume Plensas skulpturer I min tro, i mitt håp, i min kjærlighet – nye og eldre kunstverk i Fredrikstad sentrum – omvisning og verksted.

8. trinn – Afrikansk dans, Kulturskolen i Fredrikstad

9. trinn – Kulturkonfirmasjon, St.Croix-huset – en helhetlig satsing på kunst og kultur for

ungdom – uke 39.

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag  9.00 - 16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 9.00 - 15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 01. august 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?