Kunst i offentlig rom

Innhold

Arne Stangebyes samlinger

Fotografier, tegninger, malerier og grafiske trykk med motiver fra Fredrikstad og Gamlebyen. Samlingen ble testamentert til Fredrikstad by av Arne Stangebye (1893-1973) etter hans død. Les mer på lokalhistoriewiki.no

Galleri: kommunens kunstsamlinger

Fredrikstad kommunes kunstsamling består av verk mottatt som gaver, innkjøp via kommunens innkjøpsordning for løs- og samtidskunst samt verk kjøpt inn gjennom utsmykningsordningen for kommunale bygg. Vi har samlet noen av verkene i et nettgalleri. Se nettgalleri med et utvalg av verker

Kunsten i Rådhusparken

Utsmykningen i Lykkebergparken ble gjort i forbindelse med åpningen av rådhuset i 2002. Les mer om de ulike verkene.

Kunstprosjekt i Lisebyhallen

Kunst i Lislebyhallen

Lisebyhallen er utmsykket med verket Rise and Shine. Les mer om verket Rise and Shine.pdf

Kunstprosjekt ved Østsiden sykehjem

Fredrikstad kommunes nye sykehjem på Østsiden skal være et av tre demenssentra i kommunen. Fredrikstad kommune har utarbeidet en helhetlig plan for kunst i hele anlegget. Se informasjon om verkene og kunsterne Østsiden_sykehjem_kunstprosjekter.pdf

Kunstprosjekt ved Borge ungdomsskole

 

Kapsler - seks enkeltskulpturer i stål. Skulpturene er mellom 4,5 og 6 meter høye og består av to komponenter, ben og kropp. Kroppen har en intrikat struktur og ornamentikk, der også lys inngår som en komponent. Kapselen brukes som et formelement. Kapselen kan referere til et fartøy for tidsreiser eller til frøkapsler og kongler

Kunstprosjekt ved Kiæråasen barnehage

Bilde av kunsprosjektet Tetris 

«Tetris» – Kunstner  Bjørn-Kowalski Hansen

Kunstprosjektet består av 7 ulike betongskulpturer som har lånt form fra det kjente spillet TETRIS. Betongelementene har ulike farger, diameteren er 50cm x 50 cmx 50 cm. Kunstprosjektet var ferdig i 2012.

Kunstprosjekt ved Vestbygda ungdomsskole

Kunstner: Stefan Törner

Kunstprosjektet ble utlyst som en åpen prekvalifisering hvor det innkom forslag fra 40 kunstnere. Av dem ble tre kunstnere invitert til en lukket konkurranse. Den valgte kunstneren ble Stefan Törner. Overordnet ide for kunstprosjektet: «Kunstkomiteen har valgt glassveggen mot sør og veggarealer i 1. etasje i vrimmelområdet som aktuelt for kunst. Dette fordi glassveggen er godt synlig fra ut- og innsiden, og vil være med på å gi skolen et helt eget uttrykk. Komiteen ønsker kunst som kan engasjere ungdomsskoleelevene enten gjennom å ha læringsverdi og kunne brukes i undervisningsøyemed, eller ved å reflektere/kommentere/beskrive/symbolisere ungdommens hormoner og dets endringer i  tidsperioden 13-16 år og de utfordringer denne tiden bringer med seg. En synlig og nærværende kunst er overordnet mål».

Kunstprosjekt ved Kongstenhallen, innendørsbasseng

Kunstnere: Espen Handegård, Laila Kongevold og Stefan Christiansen.

Endeveggene i svømmehallen er brukt til å lage et grafisk mønster med stålskiver som reflekterer lyset. Tema er vann og bevegelse, inspirert av fiskestimer.

Kunstverket har en historisk forankring i Kongsten og handler ikke utelukkende om minste motstands vei gjennom vannet. En viktig del av utstillingen ble svømmemedaljen som er lagt for å hedre kommandant Nils Christian Fredrik Hals. Ved å overgi seg uten kamp reddet han mye av Kongsten Fort, gamlebyen og menneskene som levde der, men han mistet sin ære. Kunstverket består også av en interaktiv del som går ut på at alle som ønsker det kan motta en svømmemedalje ved å svømme 1814 meter med en spesialdesignet hatt av skomakeren og kunstneren Elisabeth Thorsen.

Kunstprosjekt utenfor Blå Grotte

"Blue pool" (2011) - kunstner: Michael O’Donnell

Denne utsmykkingen tar utgangspunkt i Fredrikstads kinematiske historie fra 1912 til 2002, som utspilte seg på de fire kinoene som omslutter utsmykkingsområdet ved inngangen til Blå Grotte.

Blue Pool består av en rekke konsentriske blå ringer under en horisontal glassplate, som endrer sekvens i forhold til ukedagene. Disse sekvensene relaterer direkte til innledningsmusikken, som spilte idet lyset ble dempet og filmtitlene begynte å rulle, til de følgende filmene:

”The Jazz Singer” 31. januar 1930 Den siste filmen vist på Verdenspeilet: ”Music in my Heart” 8. april 1940 Den første filmen vist på Blå Grotte: “Familien på Borgen” 15. oktober 1938 Den siste filmen vist på Blå Grotte: ”Livvakterna” 6. februar 2002 Den først filmen vist på Speilet: ”A Patch of Blue” september 1966 Den siste filmen vist på Speilet: ”K-Pax” 6. februar 2002 Den første filmen vist på Fredrikstad kino: ”Monsters Inc.” 8. februar

 

Kunstprosjekt på Trosvik skole

Kunstnerne Aleksander Stav og Lars Skelbreia jobber med verket Fred. 

 

Kunstprosjekt Foten

Kunstner: Karoline Sætre

Kunstner Karoline Sætre ble valgt ut blant 12 søkere. Hun er uteksaminert fra Kunstakademiet i Trondheim og bor for tiden i Malmø. Hennes kunstneriske fokus ligger på samspillet mellom tekst og bilde og hvordan språk kan brukes som form og teknikk. I dette kunstprosjektet beveget hun seg  i landskapet rundt lokasjonen, observerte, tok notater som igjen ble bearbeidet til ferdig tekst som ble brukt i utsmykningen.Tekstene er frest ut i trykkimpregnerte terrassebord, og som vinyltekst på vinduene.


Skupturstopp: I min tro, i mitt håp, i min kjærlighet

(Foto: Walter Schøffthaler)

Kunstner: Jaume Plensa

Fredrikstad har, gjennom prosjektet Skulturstopp, fått skulpturen I min tro, i mitt håp, i min kjærlighet av kunstneren Jaume Plensa i gave Sparebankstiftelsen DNB.  Verket står på Phønixbrygga, bak bibliotoeket.. Les mer om verket

Kunstnerisk utsmykkinger på Dampskipsbrygga

Tittel: Undringssteiner
Kunstner: Christian Sunde

 Utsmykkingen består av til sammen 22 sirkulære arbeider i massiv akryl/ PMMA, «lyssteiner», som er plassert spredt ut innenfor et bestemt område på Dampskipsbrygga. Lyssteinene ligger som små runde lysende felt nedfelt i bakken og i samme overflate med smågatestein og brostein, som utgjør det nye dekke på plassen. Kunstverkene varierer i størrelser fra 60 cm og ned til 20 cm i diameter. Steinene er alle preget i overflaten av enkle lett lesbare sorte symbollignende motiver. Inspirasjonen til disse er hentet fra maritime symboler, miljøer og gjenstander i stor grad lokalt fra Fredrikstad og Dampskipsbrygga. Det være seg pullerter langs bryggekanten, jernbånd som forbinder bryggestein, rekkene med trepåler langs Glomma, kartutsnitt og karttegn fra den nære skjærgård, krengning og dybdesymboler ved lasting og lossing, kompassymboler, Dampskipsbrygga skrevet i morse og mer.

 

Kunsterisk utsmykking ved Gressvik ungdomsskole

Tittel: Time and Space, Reflected 2019
Kunstnere: Jørgen Craig Lello og Tobias Arnell

«Time and Space, Reflected» er utført som en kunstnerisk utsmykning av nybygget for Gressvik ungdomsskole, Fredrikstad i 2019, og er et stedsspesifikt kunstverk som undersøker tanker om tid og rom. Verket hekter seg på et klassisk bilde av skolebygget med en klokke oppunder takmønet, og er en rommessig speiling av det store uret på det såkalte «klokkebygget» vis-à-vis skolens nybygg.

Speilrelieffet er i sin helhet utført i aluminium og består av en helsveiset, pulverlakkert aluminiums-«kropp» med pålimte flater av SigniColor fasadeplater i høyglanset, polyesterbelagt aluminium.

Disse relieffene til Jørgen Craig Lello og Tobias Arnell er blant duoens signaturverk. Etter å ha laget det første speilverket i 2011 har de funnet veien inn i private og offentlige samlinger over hele verden.

Tanken om verdensbildet har alltid vært et sentralt tema i duoens arbeid – et tema som muligens aldri har virket mer relevant enn akkurat nå. Tanken om å utfordre betrakteren med et arbeid som manipulerer og forvrenger virkeligheten i sanntid – direkte og mekanisk – er blant de mest interessante kvalitetene i disse verkene.

 

Innkjøp av samtidskunst

Les mer om kommunens innkjøp av samtidskunst

 

 

Sist oppdatert: 01. august 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?