Urban stedsinnovasjon

Innhold

Prosjektets mål på sikt er å skape møteplasser og sentrale arenaer hvor ny næring etableres. Samarbeidsmodeller og teorier som BID, Business Improvement Districts, blir viktige virkemidler for å skape ønsket utvikling. Lokalt fokus i Fredrikstad utover selve bykjernen, sentrum, vil være Gamlebyen og Isegran.

Samarbeidspartnere i Fredrikstad er: Fredrikstad Næringsforening, Maritime Center Fredrikstad, Plus-skolen, Visit Fredrikstad og Hvaler 

Gamlebyen

Gamlebyen, Nordens eldste festningsby grunnlagt 1567, er en av Norges mest populære attraksjoner og viktig for Fredrikstad som besøksby. Her finnes blant annet mange småbutikker med design, håndverk og kunst. Den store utfordringen for Gamlebyen er å forlenge sesongen.

Området er veldig godt besøkt under sommermånedene, men det er vanskeligere å lokke besøkende andre tider på året. Det gjør det vanskelig for dem som driver butikker og restauranter å få langsiktig lønnsomhet. En satsning for å skape besøksflyt på vinteren er Jul i Gamlebyen med tradisjonell julemarked, handverksaktiviteter og underholdning.

 

Isegran

 

Isegran har en 750 år lang maritim historie. Øya har alltid vært av strategisk interesse, og siden 1200-talet har sjømenn, soldater, båtbyggere og konger satt sine avtrykk her. Det skaper store muligheter å utvikle bærekraftige virksomheter i grensesnittet mellom kulturarv og næring. I dag finnes en rekke virksomheter, som Østfoldmuseene - Fredrikstad museum, Maritime Center Fredrikstad AS, Cafe Isegran, Plus-skolens Trebåtbyggerlinje og Østfold Music Production AS. Her finnes en unik samling av i hovedsak privateide klassiske og tradisjonelle treseilere, skøyter og skuter, blant disse fullriggeren Najaden. Omfattende restaureringsarbeider utføres på en rekke skuter, delvis på dugnad delvis i regi av Maritime Center. I prosjektet er fokus spesielt rettet mot næringsutvikling, forpliktende samarbeidsmodell og det langsiktige målet om en maritimhistorisk opplevelsespark.

Sentrum

Sentrumskjernen i Fredrikstad er inne i en veldig spennende vekstfase, og resultatene av dette arbeidet er veldig synlig i bykjernen. Siden prosjektstart har sentrum fått over 30 nyetableringer. Sentrum har gjennom prosjektpartner Fredrikstad Næringsforening kommet langt i å utvikle en forpliktende samarbeidsmodell hvor både kommunen, gårdeiere og butikkdrivere er aktive i den videre utvikling av sentrum. Prosjektet er med og støtter opp under og forsterker allerede etablerte utviklingsløp. Erfaringene som allerede er gjort i sentrum har stor overføringsverdi til de svenske byene som er partnere i prosjektet.

Søknad og status

 

Søknad

Søknad endelig Urban Platsinnovasjon 15.09.15.pdf

Tilsagn

Tilsagn.pdf

Stormøte i Fredrikstad

Stormøte i Fredrikstad.pdf

Stormøte i Lysekil

Stormøte Lysekil.pdf

Status

Rapport av Högskolan Väst om Urban stedsinnovasjon.pdf

Rapport urban stedsinnovasjon feb 2017.pdf

Relevante lenker

Sist oppdatert: 24. januar 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?