Kulturbasert næringsutvikling

Innhold

Vårt ansvar er å utvikle og drifte prosjekter innen området kulturbasert næringsutvikling. Området har som mål å understøtte besøksnæringen gjennom å øke Fredrikstads besøksattraktivitet. Å etablere nye næringer og understøtte eksisterende skjer gjennom prosjekter som utløser eksterne midler som Interreg.-midler, midler fra Innovasjon Norge, støtte fra næringslivet m.fl.

Planlagte og pågående prosjekter vil ligge her.

Urban stedsinnovasjon

Prosjektets mål på sikt er å skape møteplasser og sentrale arenaer hvor ny næring etableres. Samarbeidsmodeller og teorier som BID, Business Improvement Districts, blir viktige virkemidler for å skape ønsket utvikling. Lokalt fokus i Fredrikstad utover selve bykjernen, sentrum, vil være Gamlebyen og Isegran. Dette prosjektet er nå avsluttet. Les mer om prosjektet

Skutefesten The Tall Ships Races 2019

Fredrikstad skal igjen være vertsby for The Tall Ships Races i 2019. Arrangementet vil være i Fredrikstad 11.-14. juli. Første Race vil gå fra Aalborg til Fredrikstad, Cruise in company til Bergen og Race 2 fra Bergen til Aarhus. Les mer om The Tall Ships Races Fredrikstad

Anno - Organisering Isegran

Etter visning av TV-serien Anno på NRK i 2015 er det utviklet spennende konsepter og produkter rundt Isegran og Gamlebyen. 

Cruise

Cruise - en utvikling av nettverk og samarbeid med Skagen og Lysekil. I samarbeid med Visit Fredrikstad, Hvaler og Borg Havn IKS arbeides det for å få cruiseanløp. Prosjektet arbeider med produkter, og har nå bl.a. løftet en del av ANNO-produktene inn i cruisekatalogen. Rederiene ønsker tidlig informasjon om arrangementer, da dette er en trend i bransjen på grunn av at gjestene blir yngre. Det er derfor laget en "What`s on" for Østfold, der de store årlige arrangementene og de større enkeltstående, som The Tall Ships Races, vises.

"StarCap" - Start up Capital

Interreg. prosjektet StarCap skal sette ambisiøse oppstartsbedrifter i grenseregionen Fyrbodal-Østfold i stand til å tiltrekke seg risikokapital. Prosjektet skal koble potensielle investorer og venturefond mot bedrifter i inkubator- og akseleratorprogrammene i Trollhättan og Fredrikstad. Sammen skal vi utvikle en felles arbeidsprosess hvor gründerteam raskt utvikler en idè til et foretak som kan tiltrekke seg nødvendig risikokapital for videre utvikling og markedsadgang. StarCap er nå i sluttfasen og avsluttes 31.06.2019.

Her kan du lese mer om prosjektet

Sist oppdatert: 30. juni 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?