Den kulturelle spaserstokken

Innhold

Den kulturelle spaserstokken er en nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.

Gjennom økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren skal det legges til rette for å oppleve gode kunst- og kulturprosjekt lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk. Ordningen skal også bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.

Kunst og kultur gir opplevelser og mening i hverdagen, og bidrar til utvikling, til å stimulere velvære og gi et aktivt sosialt liv som kan være med å vedlikeholde mental funksjon. På den måten vil Den kulturelle spaserstokken, som et kulturtilbud for alle eldre, fungere som forebyggende tiltak med tanke på forbedring av folkehelsen.

«Opplevelser, livskvalitet og senioromsorg»

I 2019 ble prosjektet «Opplevelser, livskvalitet og senioromsorg» etablert. Dette er et toårig prosjekt i regi av Kulturetaten og Aktiv Omsorg, som har som hensikt å innhente og systematisert mer kunnskap om betydningen av kunst og kulturopplevelser for seniorer. Midler fra Østfold fylkeskommunes tilskuddsordning «regionale folkehelemidler og støtte fra Fredrikstad tuberkuloseforenings stiftelse er med på å realisere prosjektet, som også vil innebære flere kulturopplevelser for byens seniorer i prosjektperioden.

Målgruppe

  • Musikkbrunch: Ordningen er for de over 65 år som bor hjemme
  • Turné: Ordningen er for de som bor på eldresenter og sykehjem

Musikkbrunch

Målgruppen inviteres til kulturarrangement på dagtid en gang i måneden. Det er som regel en liten billettkostnad og dette inkluderer gjerne kaffe og kake. 

Fra våren 2015 ble det etablert samarbeid med lokale kulturaktører og festivaler for å kunne tilby flere aktiviteter som med Mozartfestivalen, Glommafestivalen, Gamlebyen kulturhus, Båthusteateret, Blå Grotte/Speilet og Biblioteket. Vi har også inngått samarbeid med seniorer fra Frivilligsentralen Fredrikstad.

Turné

En gang i måneden reiser innleide artister eller akører rundt til de ulike eldresenterne og sykehjemmene i kommunen. Her får beboerne kulturopplevelser på senteret.

 

Program

Program høst 2019.pdf

Programmet for Musikkbrunch Fredrikstad høsten 2019 er klart. Det blir mangfoldig program med revyviser, teater, opera og tango.

Billettene kan kjøpes på Fredrikstad Kino.

Musikkbrunch i desember - Jul med Taffelpikene, Trond Gudevold og Mats-André Soli. 
Sted: Bibliotekets aula
Tid: mandag 16. desember kl. 12:00.
Hva: Vi har invitert Taffelpikene, Trond Gudevold og Mats-André Soli til å fremføre det beste de har å by på for julen, rammet inn med diktet Jul av Arnulf Øverland.
Billetter: Kan kjøpes på Fredrikstad Kino fra 9. oktober.

Kontakt oss

Kultutvikler
Irene Østbø

Telefon

69 30 60 74

Besøksadresse
Nygaardsgata 16, Rådhuset
E-post
postmottak@fredrikstad.kommune.no

Vis i kart

 

 


Se større kart

 

Sist oppdatert: 01. juli 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?