Meny

Kulturskolen i Fredrikstad er et ressurssenter som skal bidra til kulturaktivitet i kommunen. Kulturskolens lokaler kan leies av institusjoner, grupper og enkeltpersoner på tider kulturskolen ikke benytter rommene til egen aktivitet. På denne måten er lokalene tilgjengelige for flere kunst- og kulturaktører i kommunene.

 

Hvem kan leie?

Leie er forbeholdt undervisning og/eller kunst-/kulturaktivitet.

 

Hva kan leies?

Kulturskolen i Fredrikstad har forbeholdt utleie til rom 1, 2 og 5; Black Box; Kammersal; Dansesal 1 og 2. Dersom leietaker ønsker å benytte andre rom må dette avtales spesielt.

Rommene leies ut uten utstyr (for eksempel PC, projektor, sirkusutstyr, lydanlegg, mikrofon o.l.). Leietager må selv stå for nødvendig utstyr.

Dersom leietager ønsker å benytte kjøkkenet må de påse at det blir ryddet og vasket etter bruk.

 

Når kan det leies ut?

Kulturskolens aktiviteter og undervisning er alltid prioritert.

Ellers kan utleie tillates når lokalene er ledige.

På tidspunkter der kulturskolen har undervisning i tilliggende rom, skal aktivitetene ta hensyn til det.

Det vil for øvrig legges på en kostnad for ekstra personell i helger.

 

Priser

 

Rom 1, 2 og 5

(store undervisningsrom)                                                                   

 

 kr 150

 

Pr time

 

                       

 

Dansesal 1

Kr 250

Pr time

Dansesal 2

Kr 250

Pr time

Kammersal

Kr 250

Pr time

Black Box

Kr 300

Pr time

Black Box

Kr 2700

Hel dag og kveldsforestilling

 

Saksbehandling

Alle forespørsler om utleie skal sendes til:

Kulturskolekonsulent Lasse Michael Houmark lashou@fredrikstad.kommune.no

 

Regler for leietaker:

Nøkler og gjennomgang av avtale

Det er kulturskolekonsulent og merkantil som er ansvarlig får å dele ut nøkkel og adgangskort. Ved utlevering av nøkler og adgangskort skal det gås gjennom låserutiner og branninstruks. Nøkkel og adgangskort er kulturskolens eiendom og leietakers ansvar. Kort og nøkkel må erstattes med kr 300 ved eventuelt tap. Adgangskortet må kontrolleres ved utlevering, slik at vi er sikre på at kortet fungerer som det skal.

Nøklene leveres tilbake til kulturskolekonsulent eller merkantil. Alle utleveringer av nøkler etc. skal registreres med underskrift.

 

Opprydding

Det er leietagers ansvar at rommene er i samme stand før og etter leieperioden. Kulturskolekonsulent har ansvar for å sjekke rommene etter utleieperioden, gjerne sammen med leietager.

 

Sikkerhet

Det er leietager selv som står for forsikring av deltagere til sine aktiviteter. Det er leietagers ansvar å informere deltagere om gjeldende branninstruks. Det er leietagers ansvar at bygget er forsvarlig lukket og låst når de forlater huset (også vinduer).

 

telefonKulturskolen
69 95 96 70

epost  Send en epost!

adresseDokka 3B, 1671 Kråkerøy

Vis i kart