Meny
Fasiliteter

 

Studio 

St.Croix-huset har et studio som kan lånes, fortrinnsvis av ungdom under 20 år.  

20 m2

Innspillingsrom med mikrofon

Mac

Servering

Kafeen kan benyttes i åpningstidene

 

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2018

Utleie av møterom og saler på St. Croix-huset
Ikke tillatt med medbrakt mat.

Møter, kurs, seminarer 08.30 -15.30

 • Lille My - Kr. 850
 • Rom nr.10 - Kr. 1 100
 • Rom nr. 11 - Kr. 1 100
 • Rom nr. 12 - Kr. 1 600
 • Rom nr. 8 - Kr. 900
 • Kjellerstua - Kr. 900
 • Annekset - Kr. 1 100
 • Lille-Sal - Kr. 1 600
 • Store sal - Kr. 2 600

Bruk av AV-utstyr inngår i leien.
 

Halv kveld, 16.30 – 19.30 eller 19.30 – 21.45

 • Lille My - Kr. 225
 • Rom nr.10 - Kr. 325
 • Rom nr. 11 - Kr. 325
 • Rom nr. 12 - Kr. 325
 • Rom nr. 8 - Kr. 225
 • Kjellerstua - Kr. 225
 • Annekset - Kr. 325
 • Lille-Sal - Kr. 375
 • Store sal - 
 • Ener’n - Kr. 325
 • Toer’n (Kunstverket) - Kr. 325

Bruk av AV-utstyr kr. 150
 

Hel kveld, 16.30 – 21.45  

 • Lille My - Kr. 450
 • Rom nr.10 - Kr. 650
 • Rom nr. 11 - Kr. 650
 • Rom nr. 12 - Kr. 650
 • Rom nr. 8 - Kr. 450
 • Kjellerstua - Kr. 450
 • Annekset - Kr. 650
 • Lille-Sal - Kr. 750
 • Store sal - 
 • Ener’n - Kr. 650
 • Toer’n (Kunstverket) - Kr. 650

Bruk av AV-utstyr kr. 150
 

Hel dag, 09.00 – 16.30

 • Lille My - Kr. 450
 • Rom nr.10 - Kr. 650
 • Rom nr. 11 - Kr. 650
 • Rom nr. 12 - Kr. 650
 • Rom nr. 8 - Kr. 450
 • Kjellerstua - Kr. 450
 • Annekset - Kr. 650
 • Lille-Sal - Kr. 750
 • Store sal - 
 • Ener’n -
 • Toer’n (Kunstverket) -

Bruk av AV-utstyr kr. 150
 

Hel dag + hel kveld, 09.00 – 21.45  

 • Lille My - Kr. 850
 • Rom nr.10 - Kr. 1 100
 • Rom nr. 11 - Kr. 1 100
 • Rom nr. 12 - Kr. 1 100
 • Rom nr. 8 - Kr. 850
 • Kjellerstua - Kr. 850
 • Annekset - Kr 1 100
 • Lille-Sal - Kr. 1 300
 • Store sal -
 • Ener’n -
 • Toer’n (Kunstverket) -

Bruk av AV-utstyr kr. 150
 

Utleie av salene:

Halv kveld, 16.30 – 19.30 eller 19.30 – 21.45

 • Ikke billettsalg Lille-Sal - Kr. 400
 • Billettsalg/forestilling 1) Lille-Sal - Kr. 750

Hel kveld, 16.30 – 21.45  

 • Ikke billettsalg Lille-Sal - Kr. 750
 • Billettsalg/forestilling 1) Lille-Sal - Kr. 1 500
 • Ikke billettsalg Store-Sal - Kr. 1 100
 • Billettsalg/forestilling 1) Lille-Sal - Kr. 2 200

Hel dag, 09.00 – 16.30

 • Ikke billettsalg Lille-Sal - Kr. 800
 • Billettsalg/forestilling 1) Lille-Sal - Kr. 1 500
 • Ikke billettsalg Store-Sal - Kr. 1 100
 • Billettsalg/forestilling 1) Lille-Sal - Kr. 2 200

Hel dag + hel kveld, 09.00 – 21.45  

 • Ikke billettsalg Lille-Sal - Kr. 1 500
 • Billettsalg/forestilling 1) Lille-Sal - Kr. 3 000
 • Ikke billettsalg Store-Sal - Kr. 2 200
 • Billettsalg/forestilling 1) Lille-Sal - Kr. 4 400

Note: 1)Teknisk utstyr, rigging og teknisk bistand inngår ikke i leie av salene. Dette må avtales med teknisk ansvarlig, se reglementene for henholdsvis Lillesal og Storesal.
 

Helgutleie og ukeutleie:

Lille-Sal

 • Ikke billettsalg, lørdag eller søndag Kr. 1 500
 • Billettsalg/ Forestilling 1) lørdag eller søndag Kr. 3 000

Store-Sal

 • Ikke billettsalg, lørdag eller søndag Kr. 2 200, lørdag og søndag Kr. 4 000, Ukeleie 2) Kr. 12 000.
 • Billettsalg/ Forestilling 1) lørdag eller søndag Kr. 4 400, lørdag og søndag Kr. 8 000, Ukeleie 2) Kr. 24 000

Noter:
1) Dobbel pris for leietakere som tar inngangspenger til et arrangement.
2) Prisene vil variere avhengig av antall prøvedager og forestillinger. For langtidsleie, det vil si utover 1 uke, er det mulig å forhandle om pris.
 

Møte- og kurspakker inkl. mva:
I de ulike pakkene ligger leie av møterom, AV-utstyr, samt lunsj.
Kaffe, te og/eller frukt må bestilles utenom, og utgjør et tillegg på:
Fruktfat kr. 25,- pr. pers.
Kanne kaffe/te kr. 200/250/700, (liten, stor og ekstra stor).

 1. Suppe med brød, kr. 250,- pr. pers.
 2. Pai med salat, kr. 275,- pr. person.
 3. Salat med brød kr. 250,- pr. person
 4. Lunsjbuffet (min.15 deltakere), kr. 300,- pr. person.
 5. Lunsjtallerken (maks 15 deltakere), kr. 350 pr. person.

Studenter og ungdom inntil 20 år, som ikke mottar tilskudd til kulturaktivitet, kan benytte rom til dans, teater, møter og annen kulturvirksomhet, gratis. Generelt kan redusert utleiepris på bakgrunn av manglende inntjening og/eller liten betalingsevne i visse tilfeller vurderes, eksempelvis grupper/arrangement i startfasen.

Teknisk ansvarlig St.Croix Teknisk ansvarlig St.Croix

Kristian Torp
Kontor : 69 30 64 70
kritor@fredrikstad.kommune.no