Meny

Grotta

Fasiliteter

Grotta har 451 sitteplasser i amfi

Vi kan også sette opp som konserthall, og tar da inntil 700 personer stående.

(Leiepriser gjelder standard oppsett med amfi) 

Lys

Ta kontakt med Simon Holt eller Roy Nilsen for å avklare behov.

Lyd

Ta kontakt med Morten Melsom for å avklare behov.
Kontakt Jørgen Misje Wold for å leie Blå Grotte.
All leie gjelder for inntil 8 timer hvis ikke annet er avtalt. se leiepriser nederst.

Konferanse/kurs/seminar

Videoprosjektor - tilkobling med VGA kabel på scenen
Skjerm og konferanseanlegg i rack på scenen

Servering

Foajéområde utenfor salen finnes en kiosk/bar.

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2019

Blå Grotte 451 sitteplasser og 900 ståplasser og Speilet 166 sitteplasser.
Leieprisene gjelder inntil 8 timer hvis annet ikke er avtalt. Standard amfi inkludert teknikk. Eksklusiv lyd- og lystekniker. Inkludert i prisen er vertskap/teknisk kjentmann/ billettører. Det kan i enkelte tilfeller vurderes ukespris/ pakkepris

Leiesatser Blå Grotte 451 sitteplasser og 900 ståplasser og Speilet 166 sitteplasser Leieprisene gjelder: Standard amfi inkludert teknikk. Eksklusiv lyd- og lystekniker. Inkludert i prisen er vertskap/teknisk kjentmann/ billettører. Det kan i enkelte tilfeller vurderes ukespris/ pakkepris.

Åpne arrangementer/forestillinger:

  • Kr. 13 500 pr arrangement/forestilling
  • Kr. 9 000 for ekstraforestillinger (gjelder samme dag)
  • Kr. 8 000 pr prøvedag. Max. 5 prøvedager.

Røde dager: Kr 17 000 pr forestilling I tillegg til utleieprisene: 10% av billett-inntektene. 5% ved barneforestillinger

Leie uten 10% av billettinntektene kr. 38 000 pr. arrangement.  Ekstra forestillinger kr. 22 000. Røde dager: Kr 45 000 pr forestilling

Åpne arrangementer/forestillinger for Ideelle kulturorganisasjoner

  • Kr. 5 000 pr arrangement/forestilling
  • Kr. 3 000 for ekstra forestillinger (samme dag)
  • Kr. 4 500 pr prøvedag. Max. 5 prøvedager

I tillegg til utleieprisene: 10% av billettinntektene. Helligdager: kr 8 000 pr. forestilling/arrangement

Lukkede arrangementer/arrangementer uten billettsalg:

  • Mandag - fredag: Kr. 15 000
  • Lørdag/søndag: Kr. 17 000
  • Helligdager: Kr 22 000

 

Utleie Blå Grotte
Jørgen Misje Wold
Kontor: 69 30 64 68
Mobil: 97 13 94 96

jorwol@fredrikstad.kommune.no      

Lydansvarlig, Blå Grotte
Morten Melsom
Kontor : 69 30 60 64
Mobil: 900 91 453

mome@fredrikstad.kommune.no

Lysansvarlig, Blå Grotte
Simon Holt
Mobil: 909 10 544
Teknisk: 69 30 60 64

hosi@fredrikstad.kommune.no  

Utleie Blå Grotte Jørgen Misje Wold Kontor: 69 30 64 68 Mobil: 97 13 94 96

jorwol@fredrikstad.kommune.no