Meny
virksomhetsleder Virksomhetsleder

Heidi Kulsli
Kontor : 69 30 64 93
Mobil: 907 97 160

heku@fredrikstad.kommune.no

Daglig driftsleder, Blå Grotte
Lise Marie Blix Nilsson
Kontor: 69 30 60 76
Mobil: 922 20 827

limn@fredrikstad.kommune.no

Utleieansvarlig Utleie og administrasjon - St.Croix

Ann Helen Kjørvik
Kontor : 69 30 64 77

ahkj@fredrikstad.kommune.no

Utleie Blå Grotte
Jørgen Misje Wold
Kontor: 69 30 64 68
Mobil: 97 13 94 96

jorwol@fredrikstad.kommune.no      

               

Konsulent administrasjon,
personal, økonomi og kultur
Marianne Sørby Brekke
Kontor : 69 30 64 57

maabre@fredrikstad.kommune.no

Lysansvarlig, Blå Grotte
Simon Holt
Mobil: 909 10 544
Teknisk: 69 30 60 64

hosi@fredrikstad.kommune.no  

Lydansvarlig, Blå Grotte
Morten Melsom
Kontor : 69 30 60 64
Mobil: 900 91 453

mome@fredrikstad.kommune.no

Roy Nilsen

Sceneansvarlig, Blå Grotte
Roy Nilsen
Mobil: 991 04 458
Teknisk personale: 69 30 60 64
rnil@fredrikstad.kommune.no

 

Teknisk ansvarlig St.Croix Teknisk ansvarlig St.Croix

Kristian Torp
Kontor : 69 30 64 70
kritor@fredrikstad.kommune.no

Kafeansvarlig Kaféansvarlig St.Croix

Marit Frydenlund
Kontor : 69 30 64 86

marf@fredrikstad.kommune.no

Annett Evensen Kafé St.Croix

Annett Evensen
Kontor : 69 30 64 86

anev@fredrikstad.kommune.no

Shamsi Dargahi Kafé St.Croix

Shamsi Dargahi
Kontor : 69 30 64 86

shadar@fredrikstad.kommune.no

Renholder/ kafemedarbeider Renholder/ Kafé St.Croix

Sissel Hansen
Kontor : 69 30 64 85

sishan@fredrikstad.kommune.no

Kulturkonsulent Anne Louise Andreassen

Kulturkonsulent barn/
Kreative Verksteder St.Croix

Anne Louise Andreassen
Kontor : 69 30 64 84

alha@fredrikstad.kommune.no

               Kulturkonsulent St.Croix

Nadine Weinberger
Kontor : 69 30 64 61

nadwei@fredrikstad.kommune.no

Kulturkonsulent Gunnar Reinsborg Kulturkonsulent ungdom St.Croix

Gunnar Reinsborg
Kontor : 69 30 64 98

gure@fredrikstad.kommune.no

Kulturkonsulent Per Øivind Johannessen Kulturkonsulent ungdom St.Croix

Per Øivind Johannessen
Kontor : 69 30 64 90

pojo@fredrikstad.kommune.no

Line Eger-Heed Kulturkonsulent St.Croix

Line Eger-Heed
Kontor : 69 30 64 71

lhee@fredrikstad.kommune.no