Meny
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde

Keramikkverksted med dreiing og glasur - St.Croix Verksteder 

Instruktør: Lina Meseke 
Mandager kl. 1730-1900 
Fra 3. trinn 

Oppstart hver høst, etter påmelding. 

Påmelding: 
Meld interesse på mail til Anne Louise alha@fredrikstad.kommune.no (for barn) eller Per-Øivind pojo@fredrikstad.kommune.no (ungdom), eller kom innom for en prat. 
Vi sender påmeldingsskjema, og påmelding skjer etter prinsippet «først til mølla» 
Er det ønskelig å fortsette, må det tas kontakt! 

Retningslinjer Kort om innholdet: 

Modellering 
Krukkebygging 
Presseteknikk: Lage kopper 
Jobbe med dekor på flate 
Jobbe med form ut fra tegninger 
Lage uroer 

Frijobbing innimellom 

Tanken bak  S t . C r o i x   V e r k s t e d e r 

Vi ønsker at Kreative Verksteder skal være et sted hvor kunstnere (og andre skapende kunst- og kulturutøvere) i samarbeid med St.Croix kan sette i gang verksteder for barn, slik at barn kan få mulighet til å utforske og bli kjent med ulike kunst- og kulturuttrykk. 

Målet er å gi barn mulighet til å utfolde seg, prøve seg fram og erfare at det er mange ulike måter å utrykke seg på. Det skal være fokus på lek og modning, og det er et mål at alle skal bli sett og hørt ut fra sine ståsted. Det skal tas hensyn til barnas egne idéer og kreativitet, de skal få lov til å prøve og feile. Både den skapende prosessen og egenutvikling skal vektlegges, det jobbes ikke nødvendigvis mot resultater i form av ferdige produkter eller forestillinger.Det føles viktig og riktig å ta tak i nye impulser som oppstår og engasjerer – uttrykk som er «i tiden». Tanken er at de ulike verkstedene/gruppene kan samarbeide, slik at også nye uttrykk kan oppstå. Gjennom Kreative Verksteder ønsker vi at barn kan få impulser og mulighet til å bearbeide egne idéer, utvikle sin fantasi og gjøre erfaringer på ”kryss og tvers og fra alle kanter”. Med denne tilnærmingen ønsker vi å legge til rette for et kreativt og frodig miljø hvor barn kan bruke og utvikle sin kreativitet, skape ting og få gode opplevelser. Det tas kontinuerlig i mot henvendelser med idéer, ønsker og innspill fra barn, unge og kunstnere – slik at nye verksteder og nye uttrykk kan utvikles. 

Galleri

Kulturkonsulent barn/
Kreative Verksteder St.Croix
Anne Louise Andreassen
Kontor : 69 30 64 84
alha@fredrikstad.kommune.no