Investeringsprosjekter

Innhold


Her finner du informasjon om pågående investeringsprosjekter i regi av virksomhet idrett. Vårt mål er å informere deg som bruker om planlagte nye anlegg og rehabilitering av eldre anlegg som berører deg i din hverdag.

Halløsning Trosvik skole

Bystyrevedtak fra 15.09.2016, saksnr. 78/16 vedtok enstemmig å avsette kr 1 million inkl. mva. til utredning av behov, mål og krav for halløsning i forbindelse med utbygging av Trosvik skole.

13. desember 2017 la rådmannen frem en behovs- og alternativanalyse med valg av alternativ for kultur og miljøutvalget. Utvalget vedtok alternativ 2B stor halløsning. Rådmannen skal legge frem konsept og enderlig kostadsoverslag for Bystyret i juni 2018.

Her kan du lese behovsutredning, alternativanalysen og KMU vedtaket for halløsning på Trosvik skole.

Prosjektleder fra virksomhet idrett: Bjørg Liljedal bjolil@fredrikstad.kommune.no  / 97173203

Natur- og ridesenter på Bekkevold

Dagsens ridesenter på Bekkevold

Bystyret i Fredrikstad vedtok gjennom budsjett og handlingsplan 2017-2020 at det skal reguleres for nytt ridesenter ved Bekkevold. Anlegget vil fremstå som et moderne ridesenter med fasiliteter som tilfredsstiller daglig aktivitet som klubbdrift, rideskole, privat oppstalling og mulighet for å arrangere konkurranser.

 • Prosjekttype:
  Nybygg, ridesenter
 • Lokalisering:
  Bekkevold
 • Budsjett: Usikkert anslag 67,2 mill. 
  Det usikre anslaget er bearbeidet inn i budsjett og handlingsplan for 2019.
 • Inneholder: 
  Ridebaner, stall, ridehus
 • Status:
  Valg av alternativ var oppe til politisk behandling i KMU april 2018
  Her finner du; Behovsanalysen, alternativanalysen og KMU vedtak april 2018.
  Regulering er igang satt og prosjektet har satt ned en brukergruppe i forbindelse med skisseprosjektet.
  Enderlig investeringsbeslutning desember 2019
 • Byggestart:
  Avventer finansisiering
 • Ferdigstillelse: I påvente av regulering og politisk vedtak.

Prosjektleder fra virksomhet idrett: Bjørg Liljedal bjolil@fredrikstad.kommune.no / 97173203

KunstgressplanenFredrikstad Kommune har en kunstgressplan, vedtatt i bystyret, som definerer investering til nye kunstgressbaner og rehabiliteringer av gamle. Her finner du kunstgressplanen

I tillegg har kommunens Kultur- og miljøutvalg vedtatt at det ikke skal bygges nye kunstgressbaner med gummigranulatinnfyll. Vi må derfor søke nye løsninger som er mer miljøvennlige. Utfordringen ligger da i å finne løsninger som er like brukervennlige.

Som følge av vedtak om forbud mot gummigranulat, investerte Fredrikstad kommune i 4 granulatfrie kunstgressbaner i 2018. Banene er uprøvde på markedet og hvilken effekt denne type baner har på utøvernes skadefrekvens følges opp av SIAT ved NTNU

Dersom en spiller er blitt skadet på en av kunstgressbanene som ikke har granulatinnfyll på Østsiden, Gresvik, Kråkerøy eller Lisleby skal idrettslaget fylle ut og sende inn skjema for skaderapport.

HER finner du skjema.

Prioritert fremdrift i inneværende periode ser slik ut:

BANE

NY/REHABILITERING

ÅR

Kråkerøy   gressbane

NY

2018  

Lisleby   7`er bane

Rehab

2018   (gjennomført)

Gresvik  

Rehab

2008   (gjennomført)

Østsiden  

Rehab

2018   (gjennomført)

Begby

Rehab

2019

Rolvsøy

Rehab

2019

Kråkerøy   stadion

Rehab

2019

Trosvikbanen

Ny

2019

Kongstenbanen

Utredning

2017

Begby   gressbane

Ny

2020

Gresvik   gressbane

Ny

2020

Prosjektleder fra virksomhet idrett: Stian Eriksrud steri@fredrikstad.kommune.no / 47639777

Arena Fredrikstad

 

Sist oppdatert: 04. august 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?