Skjærgårdstjenesten

Båten Levor

Skjærgårdstjenesten er en del av et interkommunalt samarbeide i Oslofjorden. Virksomhet park i Fredrikstad kommune drifter tjenestens midtre enhet i Østfold. Området inkluderer hele Fredrikstadkysten fra Saltnes til Skjærviken. Skjærgårdstjenesten har egen båt.

Hva gjør vi?

Arbeidet er sesongpreget og starter i mars/april med strandrydding av sikrede friluftsområder og fuglereservater. I løpet av vinterhalvåret flyter det i land enorme mengder marint avfall som samles og fraktes til avfallsmottak. Dette er en svært viktig jobb for å holde naturen, dyrelivet og friluftsområder fri for søppel. Det alle meste som flyter i skjærgården er plast, og nedbrytningstiden er flere hundre år for dette materialet.

SenerLevor på renovasjonsoppdrage settes det ut badeflåter, bøyer, trapper og annet badeutstyr. I sommersesongen kjøres det også en fast renovasjonsrute på de populære utfarts- og badeplassene.

Skjærgårdstjenesten utfører også naturoppsyn i skjærgården i samarbeid med Statens Naturoppsyn. En viktig oppgave er blant annet å sørge for at båtgjester overholder ferdselsforbud på fugleskjær.

Sesongen avsluttes i oktober med inntak av badeutstyr. På vinterstid er det vedlikehold av badeflåter, trapper og toalettbygg.

Vi hjelper til å holde kysten ren

Skjærgårdstjenesten holder skjærgården ren og friområdene attraktive for bade- og båtgjester. Mange frivillige gjør også en kjempejobb med å rydde plast og annet marint avfall i skjærgården. Skjærgårdstjenesten legger til rette for strandrydding og sørger for bortkjøring av søppel hele året etter avtale. 

Kystlotteriet

Du kan lese mer om strandrydding på siden til Kystlotteriet.

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 21. april 2017

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.