Min side Meld fra
Kontakt oss

Tomter

Virksomhet forvaltning legger fra tid til annen ut kommunale tomter for salg. Det kan være tomter til privatpersoner for bygging av egen bolig, tomter beregnet for konsentrert bebyggelse i form av rekkehus/leiligheter for utbygging og videresalg eller næringstomter.

Bystyrevedtak 137/17 og 72/18
Det ble vedtatt og opprette kommunalt eiendomsselskap, Isegran Eiendom AS. Eiendommer egnet for utvikling er overført til dette selskapet. Informasjon om eventuelle tomter for salg kan finnes på www.isegraneiendom.no.

Sist oppdatert: 30. september 2020