Ofte stilte spørsmål om boligen

Kommunale avgifter

Hvorfor er beløpet på fakturaen forskjellig fra i fjor?

Bystyret bestemmer prisene på de kommunale avgiftene i desember hvert år. Derfor blir fakturaen litt forskjellig.
I januar kommer oppgjørsregninga for de som har vannmåler. Derfor kan beløpet variere i forhold til hvor mye vann du har brukt.


Hvor ofte kommer fakturaen?

Det vanlige er å betale 4 ganger i året. Betalingsfristene er 30.januar, 20.april, 20.juli og 20.oktober.

Du kan få månedlig faktura, men da må du gi oss beskjed om det. Du må logge inn på MinSide, eller kontakte servicetorget på telefon 69 30 60 00.

Jeg finner ikke fakturaen min, kan jeg få en kopi?

Alle fakturaene fra kommunen, finner du på MinSide. Du kan også kontakte servicetorget, så vil vi hjelpe deg.

Hvordan beregner vi gebyrene for vann og avløp?

Fakturaen i januar er en oppgjørsregning for de som har vannmåler. Det er en avregning for hvor mye vann og avløp du har betalt for siste år, og det faktiske forbruket vannmåleravlesningen viser. 
Oversikt over forbruket ditt finner du på MinSide (avtaler for din adresse).

I fjor ble ikke pipa feid men jeg betalte allikevel gebyr for feiing -hvorfor det?

Alle pipeløp skal ha et tilsyn og en feiing i løpet av en fireårs-periode. Summen du skal betale for en hele perioden, blir fordelt på alle fakturaene. Da blir det enklere for oss å fakturere, og du slipper å få hele regningen på en gang.

Hvorfor har jeg tømmegebyr for slamavskiller/minirenseanlegg?

Hvis det er oppført et tømmegebyr for slamavskiller, tett tank eller minirenseanlegg på fakturaen, er du ikke koblet til kommunalt avløpsnett. Da må det komme en septikbil for å tømme kloakkanlegget minimum en gang i året.

Du har betalt for en tømming i året. Trenger du å tømme flere ganger, må du selv betale for dette.

Jeg har akkurat kjøpt eiendommen - skal jeg betale for perioden før overtagelse?

Vi endrer til ny eier når vi får beskjed fra tinglysningen om at eiendommen har fått ny eier.
I mellomtiden må selger og kjøper ordne opp seg imellom.

Eiendomsmegleren skal foreta avregning mellom selger og kjøper. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren.

Selger må huske å si opp avtalegiro med kommunen i banken.

Jeg flyttet inn i ny leilighet og fakturaen viser at jeg skal betale for vann/avløp tidligere enn innflytningsdatoen?

Da har du sannsynligvis blitt belastet for dette av utbyggeren. Hør med han om dette er riktig.

Når det foreligger en ferdigattest på en leilighet, begynner vi å fakturere kommunale avgifter.

Jeg har flyttet, men får likevel faktura for den boligen jeg flyttet fra?

Vi endrer til ny eier når vi får beskjed fra tinglysningen om at eiendommen har fått ny eier.
I mellomtiden må selger og kjøper ordne opp seg imellom.

Eiendomsmegleren skal foreta avregning mellom selger og kjøper. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren.

Selger må huske å si opp avtalegiro med kommunen i banken.

Hvorfor får jeg en faktura i nettbanken som ikke er min?

Da har du sannsynligvis betalt en faktura for noen andre en gang. Du må si opp avtalen med kommunen med det kundenummeret som ikke er ditt.
Oversikt over fakturaene dine ligger på MinSide

Renovasjon

Kan jeg dele avfallsdunk med naboen?

Det er mulig å dele restavfallsdunk, regningen blir da delt på to. Ta kontakt med servicetorget.
Det samme gjelder for papir og glassdunker.

Hvordan får jeg en større eller mindre restavfallsdunk?

På denne siden kan du se ulike størrelser og priser på restavfallsdunkene vi har.

Ønsker du å bytte, må du logge inn på MinSide, eller kontakte servicetorget på telefon 69 30 60 00.

Kan jeg få noen tips til å sortere avfallet mitt riktig?

På denne siden finner du informasjon om hvordan du skal sortere riktig.

Vann og avløp

Jeg har lest av vannmåleren feil, hva gjør jeg da?

Før fristen for avlesning går ut, kan du endre så mange ganger du vil. Du bare legger inn en ny avlesning.

Hvis du oppdager at det er feil etter at du har fått oppgjørsregninga, må du ta kontakt med servicetorget.

Jeg ønsker å slutte med vannmåler, hva skal jeg gjøre?

Hvis du slutter å bruke vannmåler, blir du faktureret etter størrelsen på boligen din.
På denne siden kan du se hvordan vi beregner dette.

Ønsker du å avslutte vannmåleren, må du ta en bilde av målerstand og målernummer og sende en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no  og si at du ønsker å si opp.

Eiendom

Kan jeg få en pris for å løse inn festetomta?

Har du festetomt hvor Fredrikstad kommune er grunneier, kan du be om å få pris på innløsing.

Du må ta ut et kart over eiendommern fra kommunekartet, og sende en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no hvor du ber om en pris. Du får svar fra oss på hvor mye du må betale, og da kan vurdere om du ønsker å løse inn tomta.

Hvordan beregner dere størrelsen på eiendomsskatten?

På disse sidene kan du lese alt om eiendomsskatt i Fredrikstad kommune.

Sist oppdatert: 23. juni 2016

send ny henvendelse

mine saker

mine skjema

mine innsyn