Ofte stilte spørsmål om boligen

Innhold

Hvorfor er beløpet på fakturaen forskjellig fra i fjor?

Det er litt endringer i prisene på de kommunale avgiftene fra i fjor til i år (2016). Tidligere innbetalt forskudd vann- og/eller avløpsgebyr kan også påvirke beløpet både negativt og positivt.

I fjor ble ikke pipa feid men jeg betalte allikevel gebyr for feiing -hvordan kan det ha seg?

Feier-/tilsynsgebyret betales hvert år - også de årene det ikke er tilsyn/feiing på eiendommen. Alle pipeløp skal ha et tilsyn og en feiing i løpet av en fire års periode. Beløpet er imidlertid tilpasset det antall feiinger/tilsyn eiendommen skal ha.  En slik løsning på innbetaling gjør faktureringsarbeidet enklere - noe som igjen reduserer kostnadene.

Hvordan beregnes forbruksgebyrene for vann og avløp?

Faktura for første halvår består av en avregning av hele fjorårets forbruk samt forskuddsbetaling for 1. halvår inneværende år. Faktura for 2. halvår består kun av forskuddsbetaling for siste halvdel av inneværende år.

Avregningen er forhåndsbetalt forbruk i løpet av fjoråret minus faktisk forbruk i fjor (ifølge vannmåleravlesningen). Det vil si: har du brukt mer vann i fjor enn du har betalt inn på forskudd må du betale for merforbruket. Har du imidlertid brukt mindre vann vil den overskytende summen trekkes fra forskuddsbetalingen for 1. halvår i år. Avregningen består av 4 varelinjer: - forskudd vann, avlest forbruk vann, - forskudd avløp, avlest forbruk avløp.

Hva er tømmegebyr for slamavskiller/minirenseanlegg?

Hvis det er oppført et tømmegebyr for slamavskiller, tett tank eller minirenseanlegg på fakturaen er du ikke koblet til kommunalt avløpsnett og det må da komme en septikbil for å tømme kloakkanlegget minimum en gang i året.

Kan jeg dele avfallsdunk med naboen?

Det er mulig å dele restavfallsdunk, regningen blir da delt på to. Ta kontakt med servicetorget.
Det samme gjelder for papir og glassdunker.

Jeg har akkurat kjøpt eiendommen - skal jeg betale for perioden før overtagelse?

Eiendomsmegler skal være behjelpelig med å foreta avregning mellom selger og kjøper ved overtagelse av eiendom. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren.

Jeg har solgt og eier ikke lenger den aktuelle eiendommen

Eierforhold blir jevnlig oppdatert etter at eierskiftet er tinglyst i grunnboken.

Det er eiendomsmegler som foretar avregning mellom kjøper og selger ved salg av eiendom. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren.

Er det mulig å få avtalegiro?

Dette oppretter du i egen nettbank. Bruk KID-nummeret på siste faktura eller kontakt kommunen v/ økonomikontoret på telefon 69 70 20 00.

Er det mulig å få e-faktura?

Dette oppretter du i egen nettbank. Bruk avtale-/kundenummer.

Hvordan får jeg rettet opp feil navn eller adresse på fakturaen?

Slike feil stammer ofte fra at det ikke er registrert korrekt navn/adresse i folkeregisteret. For at det skal bli riktig på neste faktura må det påses at navn/adresse rettes opp i folkeregisteret. Dette kan gjøres her: http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Melding-om-ny-eller-endret-postadresse/

Dersom det er andre årsaker – ta kontakt med oss snarest

Sist oppdatert: 23. juni 2016

send ny henvendelse

mine saker

mine skjema

mine innsyn

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?