Min side Meld fra
Kontakt oss

Kommunale avgifter og gebyrer

Kommunale gebyrer dekker de kostnadene kommunen har i forbindelse med boligen din. Alle som har en bolig i kommunen må betale kommunale gebyrer. Kommunale gebyr kalles også årsgebyr eiendom.

Hva inngår i de kommunale gebyrene?

Når du får faktura på kommunale gebyr betaler du for

 • renovasjon
 • vann og avløp
 • branntilsyn / feiing
 • eiendomsskatt
 • festeavgift
 • grunnleie

Månedlig faktura 

De kommunale gebyrene og eiendomsskatt sendes ut på samme regning. Du kan velge å få de kommunale gebyrene tilsendt med forfall hver måned i stedet for fire ganger i året. Du kan ikke få faktura en gang i året.

Ønsker du månedlig faktura, kan du endre det på MinSide. Her velger du «Eiendom og avtaler», og deretter «Fakturahyppighet». Endringen vil skje fra neste termin og har ikke tilbakevirkende kraft.

Fakturaen sendes ut senest tre uker før forfallsdato. Vi vil beregne renter for sent innbetalte krav, og du får et gebyr ved purring. Har du spørsmål kan du ta kontakt med Servicetorget på telefon 69 30 60 00.

Betalingsinformasjon

Vi tilbyr digitale betalingsløsninger som eFaktura og AvtaleGiro til alle innbyggere. I tillegg vil faktura sendes digitalt der dette er mulig.

eFaktura opprettes i nettbanken og sikrer at fakturaen kommer kjapt frem, samt at den er ferdig utfylt så du slipper å taste kontonummer, KID og beløp. Ønsker du å ta i bruk eFaktura kan du registrere avtalen direkte i nettbanken din.

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Det kan være en god løsning for deg som ikke har nettbank eller andre digitale løsninger. Les mer om hvordan du oppretter eFaktura eller AvtaleGiro her.

Kan du ikke se fakturaen i nettbanken? Finn avtalegiroavtalen du har med Fredrikstad kommune. Da åpner du avtalen, og krysser/huker av for at du vil ha skriftlig varsel.

Skal du flytte eller selge?

Du trenger ikke å melde adresseendring til oss hvis du flytter eller selger eiendommen din. Når salget er tinglyst, får vi beskjed om at det er nye eiere på eiendommen. Det er alltid eiendomsmegleren som solgte eiendommen som foretar et oppgjør mellom ny og gammel eier på de kommunale gebyrene.

Husk å si opp avtalegiro/e- fakturaavtale med banken din, på den eiendommen du selger.

Dette betyr de ulike postene på fakturaen

Renovasjon

Det er størrelsen på restavfallsdunken din som bestemmer hvor mye du skal betale. Du finner renovasjonsgebyrene her. 

Har du spørsmål om renovasjonsgebyret eller størrelsen på beholderen din? Sjekk på MinSide eller ta kontakt med Servicetorget på telefon 69 30 60 00.

Renovasjon husholdning nedgravd (UAS)

Dette er et gebyr knyttet til husholdninger med nedgravde containere. Disse er felles containere for flermannsboliger/boliger i rekke.

Avfallsbeholder

Vi har ulike størrelser avfallsbeholdere å velge mellom. Ulik størrelse og ulik pris. Se oversikt lenger ned på siden. 

Du kan endre størrelsen på dunken din på MinSide. Gjør du det, vil du få en byttegebyr på 250 kroner fordi vi må kjøre ut til deg å bytte dunken. Du får ikke økt renovasjonsgebyr ved å bytte til større beholder for papp/papir og/eller glass- og metallemballasje.

Eiendomsskatt 

Den nye eiendomsskatten ble offentliggjort 1. mars 2022, og gjelder for hele skatteåret (fra 1. januar).

På den første regningen du får etter 1.mars, vil du få en avregning. Det betyr at du da får regning etter den nye eiendomsskatten fra 1. januar (med bunnfradrag osv.) og så blir det du allerede har betalt trukket fra. Da kan regningen bli høyere enn vanlig eller du kan få penger tilbake.

Du kan logge deg inn på MinSide for å finne informasjon som gjelder din eiendom. Her kan du også velge å få månedlig faktura istedenfor hvert kvartal.

Branntilsyn/feiegebyr

Du betaler brannforebyggende gebyr hvert år, også de årene det ikke er tilsyn eller feiing i boligen. I løpet av en fireårs periode skal alle pipeløp ha tilsyn og feiing, og beløpet er tilpasset det antall feiinger/tilsyn eiendommen skal ha. På MinSide kan du sjekke når feieren var hos deg sist, og når neste tilsyn og feiing er planlagt. Ta kontakt med feieren om du har spørsmål om feiegebyret.


Vann og avløp 

Det du betaler for vann og avløp, består hver av to deler:
- Fastgebyr vann, likt beløp for alle husstander. Gebyret er pr. boenhet.
- Forbruk vann, enten reelt forbruk eller målt etter boligens areal.
- Fastgebyr avløp, likt beløp for alle husstander. Gebyret er pr. boenhet.
- Forbruk avløp, alltid samme mengde som vann.

Vann og avløp faktureres enten ut fra faktisk forbruk (husstanden har installert vannmåler), eller etter boenhetens bruksareal.

Har du vannmåler må du lese den av hvert år i oktober/november. Da vil det stå ‘akonto’ på fakturaen. Det er den mengden vann vi forventer at du vil bruke det året. Oppgjør på vannforbruk faktureres 1. termin påfølgende år.

Ønsker du å installere vannmåler, må du kontakte en rørlegger, og selv betale for dette. Rørleggeren vil sende oss en beskjed om at vannmåler er installert, og vi endrer dette på fakturaen din. Det er vanlig å beregne ca. 50 kubikk pr. person i årsforbruk.

Hvis du ikke har installert vannmåler betaler du etter boenhetens bruksareal. Bruksareal på boligen hentes fra matrikkelen, og er grunnlag for gebyr etter areal.

Slamtømming

Det er Norva24 som tømmer septiktanken din en gang i året etter en plan. Skal du ha tømming oftere, må du betale for dette selv.

Innsyn i egne gebyrer

Fra MinSide (krever pålogging) kan du se dine avtaler/gebyrer:

 • renovasjon (informasjon om renovasjonsrute og avfallsbeholder)
 • gebyr (se siste faktura)
 • eiendomsskatt
 • brann/feier
 • vann og avløp
 • matrikkel (Informasjon om eiendom)

Her kan du også hente ut kopi av tilsendte fakturaer fra kommunen. 

Kommunale gebyrer

Eiendomsskatt

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2022

Eiendomsskatten innkreves i henhold til lov om eiendomsskatt og bystyrets budsjettvedtak for 2022.

For bolig- og fritidseiendommer er det for hver godkjente og matrikkelførte boenhet vedtatt et bunnfradrag på 1,0 millioner kroner og 3,4 promille. I henhold til §8 A-2 vil skattegrunnlaget for bustader og fritidsbustader bli sett til verdet multiplisert med 0,7.

For næringseiendommer videreføres 7 promille med videreføring av nedskriving av maskinskatten med 4/7 deler av differansen mellom eiendomsskattegrunnlagene for slikt utstyr for 2018 og 2019.

Her kan du se hvordan eiendomsskatten utregnes i Fredrikstad kommune.

Renovasjon og avfall - Gebyrer

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2022.
Alle priser er inkludert merverdiavgift.

Renovasjonsgebyr husholdningsrenovasjon

 • Bolig, 80 liter, uten hjemmekompostering:   kr.   2 090
 • Bolig, 140 liter, uten hjemmekompostering: kr.   2 904
 • Bolig, 240 liter, uten hjemmekompostering: kr.   4 006
 • Bolig, 360 liter, uten hjemmekompostering: kr.   6 040
 • Bolig, 600 liter, uten hjemmekompostering: kr. 10 046
 • Bolig, 660 liter, uten hjemmekompostering: kr. 11 035

 • Bolig, 80 liter, med hjemmekompostering:   kr.   1 365
 • Bolig, 140 liter, med hjemmekompostering: kr.   1 888
 • Bolig, 240 liter, med hjemmekompostering: kr.   2 613
 • Bolig, 360 liter, med hjemmekompostering: kr.   3 920
 • Bolig, 600 liter, med hjemmekompostering: kr.   6 533
 • Bolig, 660 liter, med hjemmekompostering: kr.   7 171

 • Bolig, 8 m³, overflatecontainer: kr. 127 851
 • Bolig, 5 m³, undergrunns avfallscontainer: kr. 56 449
 • Bolig, ½ 5 m³, undergrunns avfallscontainer: kr. 28 238
 • Bolig, 2/3 5 m³, undergrunns avfallscontainer: kr. 42 357
 •  
 • Fritidsbolig, egen dunk: kr. 1 103
 • Fritidsbolig, felles dunk: kr.   900

 • Bytte av dunk: kr. 250

 • Kjøp av ekstrasekk per stykk: kr. 40


Næringsrenovasjon

Utlån og tømming av beholdere/dunker ved arrangementer:

 • Utlån av beholdere/dunker inklusiv ut- og innkjøring, første beholder: kr. 838
 • Utlån av beholdere/dunker inklusiv ut- og innkjøring, ut over første beholder: kr. 112

Ønskes det næringsrenovasjon, ta kontakt med Servicetorget for å få ytterligere informasjon og priser.

Årsgebyr for slamtømming

 • Bolig med WC, 1 tømming pr. år: kr. 4 090
 • Bolig med tett tank, 1 tømming pr. år: kr. 4 090
 • Felles oppsamlingstank, 1 tømming pr. år: kr. 4 090
 • Boliger uten WC, tømming hvert 3. år: kr. 1 363
 • Hytte uten WC - med frostsikker tank, tømming hvert 3. år: kr. 1 363
 • Hytte uten WC - ikke frostsikker tank, 1 tømming per år: kr. 4 090
 • Hytter med WC, 1 tømming per år: kr. 4 090

Gebyr for tømming av felles oppsamlingstank deles mellom husstandene knyttet til fellestanken. 

Vann og avløp - Gebyrer

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2022.
Alle priser er inkludert merverdiavgift.    

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr

 • Abonnementsgebyr vann (fast del): kr. 957,50
 • Forbruksgebyr vann (variabel del): kr./m³ 9,75
     
 • Abonnementsgebyr avløp (fast del): kr. 1 516,25
 • Forbruksgebyr avløp (variabel del): kr./m³ 21,74

Engangsgebyr for tilknytning

 • Tilknytning til vann per boenhet: kr. 1055
 • Tilknytning til avløp per boenhet: kr. 1055

Årsgebyr for vann og avløp
Årsgebyrets faste del tilsvarer et abonnementsgebyr. Inntekter fra årsgebyrets faste del skal i stor grad dekke produksjonsuavhengige kostnader.

Årsgebyrets faste del (abonnementsgebyret) deles opp i følgende kategorier: 

 1. Bolig - eneboliger, boenheter i borettslag/flerfamilieboliger og fritidsboliger 
 2. Andre bygg - eiendommer som ikke benyttes som boligformål som industri, næringseiendommer, forsamlingsbygg og lignende. 

De abonnentene som tilhører brukerkategorien "Bolig" betaler 1 fast del per boenhet per år.

For abonnementer som tilhører kategorien "Andre bygg" beregnes årsgebyrets faste del separat for den enkelte eiendom i henhold til eiendommens forbruk etter følgende satser:

Forbruk (m³/år) - Antall faste deler:  

 • 0 – 1 000:  1  
 • 1 001 - 2 000:  2  
 • 2 001 - 5 000:  4  
 • 5 001 - 10 000:  10  
 • 10 001 - 25 000:  20  
 • 25 001 - 50 000:  50  
 • 50 001 -  75 000:  100  
 • 75 001 -  100 000:  150  
 • 100 001 - 250 000:  200  
 • 250 001 - 500 000:  500  
 • Over 500 000:  1000

Årsgebyr vann og avløp, variabel del
Årsgebyrets variable del (forbruksgebyret) beregnes per m³ på grunnlag av målt eller stipulert forbruk. Avløpsmengden regnes lik vannmengden. 

For abonnenter med vannmåler beregnes årsgebyrets variable del ut fra avlest mengde gjennom måler:

 • Forbruksgebyr vann:  Enhetspris vann [kr/m³]  x  målt forbruk [m³]  
 • Forbruksgebyr avløp: Enhetspris avløp [kr/m³]  x  målt forbruk [m³]  

For abonnementer som ikke har vannmåler beregnes årsgebyrets variable del etter stipulert forbruk, på grunnlag av boenhetens størrelse (bruksareal etter NS3940). Fritidsboliger beregnes med ½ av beregningsgrunnlag for boliger. 

Boliger: Bruksareal stipulert forbruk

 • Under 60 m² bruksareal: 100 m³  
 • 61 - 150 m² bruksareal:   180 m³
 • 151 - 200 m² bruksareal: 240 m³  
 • 201 - 250 m² bruksareal: 280 m³
 • 251 - 300 m² bruksareal: 320 m³
 • 301 - 350 m² bruksareal: 360 m³
 • Over 351 m² bruksareal: 400 m³

For boliger uten vannmåler beregnes årsgebyrets variable del slik:

 • Forbruksgebyr vann:  Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk bolig [m³]  
 • Forbruksgebyr avløp: Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk bolig [m³]  

Fritidsboliger: Bruksareal stipulert forbruk

 • Under 60 m² bruksareal:   50 m³  
 • 61 - 150 m² bruksareal:    90 m³
 • 151 - 200 m² bruksareal: 120 m³  
 • 201 - 250 m² bruksareal: 140 m³
 • 251 - 300 m² bruksareal: 160 m³
 • 301 - 350 m² bruksareal: 180 m³  
 • Over 351 m² bruksareal: 200 m³

For fritidsboliger uten vannmåler beregnes årsgebyrets variable del slik:

 • Forbruksgebyr vann:  Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk fritidsbolig [m³]  
 • Forbruksgebyr avløp: Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk fritidsbolig [m³]

Andre gebyrer vann og avløp

 • Plombering av stoppekran: kr. 1 055
 • Avlesing av vannmåler: kr. 1 055
 • Tømming fettavskiller: kr. 2 717

Gebyr for lokalisering av stoppekran, stikkledning eller privat vannlekkasje faktureres etter medgått tid og gjeldende timesats. Tillegg for avløp som fraviker normalt husholdningsavløp. Tilleggsgebyret fastsettes på bakgrunn av avløpsvannets sammensetning og mengde etter beregningsmodell vist i gebyrforskrift for vann og avløp. For øvrig henvises det til bestemmelser i kommunens gebyrforskrift for vann og avløp, vedtatt i bystyret 9. februar 2017. Se kommunens hjemmeside. 

Feiing - Gebyrer

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2022. 

Alle priser er inkludert merverdiavgift. 

Feiing

 • Feie- og tilsynsavgift 1 (ettløps pipe) kr. 408
 • Feie- og tilsynsavgift 2 (toløps pipe) kr. 815
 • Feie- og tilsynsavgift 3 (½ avgift) kr. 205
 • Feie- og tilsynsavgift 4 (ettløps pipe over 3 etg.) kr. 613
 • Feie- og tilsynsavgift 5 (røykkanal/anbringer) kr. 178
 • Feie- og tilsynsavgift 6 (fritidsboliger) kr. 221

Tilfeldig fakturerte tjenester  

 • Feiing av ildsted:  kr. 820
 • Kontroll av ildsted:  kr. 410
 • Feiing av sentralfyr:  kr. 1030
 • Videokontroll av skorstein:  kr. 620
 • Ekstra gebyr - feiing/tilsyn* (feiers vurdering):  kr. 510

* Avgift for avtale om ekstrafeiing tilkommer i de tilfeller hvor eier har oversittet 2. gangs avtale om feiing uten å melde fra til feier. Avgiften blir fakturert etter feiers vurdering, ved 3. gangs besøk på samme adresse etter avtale. Ekstra gebyr kan også tilkomme dersom eier ønsker feiing/tilsyn utover den behovsprøvde tjenesten, eller dersom eier ringer for avtale 14 dager eller mer etter at feier har vært i området.

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 14. juli 2022