Innsyn og postliste


Alle kan be om innsyn i dokumenter og saker. Det gis ikke innsyn i opplysninger eller dokumenter som er unntatt fra offentlighet med hjemmel i lov eller forskrift med hjemmel i lov. 

Innsyn byggesak

Det er egen innsynsløsning for byggesaker, hvor du kan hente ut dokumenter i pågående og avsluttede byggesaker.  Da bruker du tjenesten innsyn byggesak

Byggesak-innsyn

NB! Dette gjelder bare saker som er journalført/innkommet til kommunen fra juni 2010. Dersom saken er eldre enn dette, ber du om innsyn i eiendomsmappen:

Innsyn i eiendomsmappe: Du kan få innsyn i en eiendomsmappe ved å kontakte Servicetorget. Du må bestille mappa på telefon 69306000 dagen før du ønsker å komme.

Man kan be om innsyn i en sak når en selv ønsker det. Hvis du har bedt om innsyn og ikke har fått svar innen fem virkedager, er det å betrakte som avslag på begjæring om innsyn, og du kan rette en skriftlig klage til kommunen

Planinnsyn

Det digitale planregisteret gir en oversikt over:

  • Alle dispensasjoner fra arealplaner fra 01.01.2010 med nasjonal planID til planen det dispenseres fra, vedtaksdato og saksnummer.
  • Alle vedtatte arealplaner med nasjonal planID, plannavn, vedtaksdato og ikraftdato og link til webkartet.
  • Alle varslede planer med nasjonal planID, plannavn, forslagsstiller, dato for varslingen og link til webkartet.

Postliste

Postliste (offentlig journal) inneholder en daglig oversikt over saksdokumenter, inkludert korrespondanse til og fra kommunen.

Postliste

Pris

Innsyn er gratis

Øvrig innsyn

Dersom du ønsker ytterligere inn kan du bruke skjemaet Innsynsbegjæring. Ønsker du et skriftlig svar per brev, må du oppgi navn og ordinær postadresse. Fredrikstad kommune ekspederer brev elektronisk via valgt elektronisk postboks eller Altinn. Har du reservert deg mot å motta post elektronisk, vil det bli sendt som fysisk brevpost. Vi ønsker en innsynsbegjæring pr. henvendelse.

Innsynsbegjæring

Sist oppdatert: 22. juni 2016

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag  9.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 9.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart