Min side Meld fra
Kontakt oss

Innsyn byggesak, innsynsbegjæring

Innsyn byggesak

Ved å søke på adresse eller gårds- og bruksnummer får du byggesaker for den aktuelle eiendommen.
Byggesaker er tilgjengelig 3 dager etter journalføring.

NB! Dette gjelder bare saker som er journalført/innkommet til kommunen fra juni 2010. Dersom saken er eldre enn dette, ber du om innsyn i eiendomsmappen ved å kontakte innbyggerdialog på telefon 69 30 60 00, tastevalg 1. 

Du kan be om innsyn i en sak når du selv ønsker det. Hvis du har bedt om innsyn og ikke har fått svar innen fem virkedager, er det å betrakte som avslag på begjæring om innsyn, og du kan rette en skriftlig klage til kommunen.

 

Planinnsyn

Det digitale planregisteret gir en oversikt over alle

  • dispensasjoner fra arealplaner fra 01.01.2010 med nasjonal planID til planen det dispenseres fra, vedtaksdato og saksnummer
  • vedtatte arealplaner med nasjonal planID, plannavn, vedtaksdato og ikraftdato og link til webkartet
  • varslede planer med nasjonal planID, plannavn, forslagsstiller, dato for varslingen og link til webkartet

Postliste

Postliste (offentlig journal) inneholder en daglig oversikt over saksdokumenter, inkludert korrespondanse til og fra kommunen.

Innsyn andre dokumenter

Dersom du ønsker innsyn i andre dokumenter, kan du bruke skjemaet innsynsbegjæring. Ønsker du et skriftlig svar per brev, må du oppgi navn og ordinær postadresse.

Vi ekspederer brev elektronisk via valgt elektronisk postboks eller Altinn. Har du reservert deg mot å motta post elektronisk, vil det bli sendt som fysisk brevpost. 

Vi ønsker 1 innsynsbegjæring pr. henvendelse.

Pris

Innsyn er gratis.