Innsyn byggesak

byggesak innsyn

Veiledning:

Ved å søke på adresse, saksnummer, eller gårds- og bruksnummer får du byggesaker for den aktuelle eiendommen.

Skal du ha innsyn i saker opprettet før 2009, ta kontakt med Servicetorget på telefon 69 30 60 00.

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.