Hvordan klage på vedtak i byggesak

Innhold

Her kan du se hvordan du går frem om du vil klage på et vedtak i en byggesak.

Fristen for å klage er 3 uker fra du mottok vedtaket.

  • Klagen må være skriftlig
  • Har du ikke har motatt vedtaket, er fristen 3 uker fra du ble kjent med vedtaket. Du kan vanligvis ikke klage senere enn 3 måneder etter at vedtaket ble fattet, da gjelder egne regler.
  • Klagen må være postlagt før fristen går ut.
  • Vi behandler klagen først og kan endre vårt vedtak. Vi skal behandle klagen innen 8 uker.
  • Hvis vi ikke er enig i din klage, sender vi klagen videre til Fylkesmannen.
  • Fylkesmannen avgjør saken innen 12 uker.
  • I spørsmål om man kan klage selv om man ikke er direkte nabo - alle kan klage på et vedtak. Det første vi må ta stilling til, er om du blir direkte berørt av vedtaket. Dersom du ikke blir berørt, kan klagen bli avvist etter forvaltningslovens regler om klage.

Klagen sendes til:
postmottak@fredrikstad.kommune.no

eller

Regulering og byggesak
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?