Min side Meld fra
Kontakt oss

Eiendomsskatt

Alle eiendommer i Fredrikstad som betaler eiendomsskatt fikk ny takst fra 1.januar 2022. Bolig- og fritidseiendommer skal betale en skatt på 3,1 promille av den nye taksten etter et bunnfradrag på 1,0 millioner kroner. Næringseiendommer betaler en skatt på 6,2 promille.

Min side

På Minside finner du alle opplysninger om eiendomsskatten.

Hvilke eiendommer får ny takst?

Alle eiendommer i Fredrikstad skal takseres. Dette gjelder:

 • bolighus
 • borettslag
 • selveierleiligheter (sameier)
 • garasjer/uthus
 • hytter/fritidsboliger
 • næringseiendom
 • andre bygninger

Dette er unntakene:

 • Ubebygde tomter takseres i utgangspunktet ikke.
 • Andre eiendommer som er unntatt etter lov og bystyrevedtak
 • Eiendommer som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk har obligatorisk fritak for eiendomsskatt på driftsbygninger på eiendommen. Gårdsbruk/skogbruk får likevel eiendomsskatt på kårbolig og bolighus, garasje/anneks og eventuelle fritidsboliger som ikke tilhører drift.

Slik beregner vi eiendomsskatten

Først skal du vite hvordan takstfolkene våre har jobbet:

 • Den nye taksten på eiendommen skal være tilsvarende omsetningsverdien, det eiendommen kan selges for under ett fritt salg i et åpent marked.
 • Takstmennene har kommet fram til den nye taksten din ut fra sitt skjønn og vedtatte retningslinjer. Det er samme takstmann som har gått i hele sonen, så han har sammenlikningsgrunnlaget og ser helheten i hele sonen samlet.
 • Vi tar ikke hensyn til om du har kjøpt eiendommen dyrere eller billigere enn taksten som er satt.

Sånn regner vi ut eiendomsskatten din:

 • Når taksten er satt, trekker vi fra 30 prosent, det kalles reduksjonsfaktor (taksten på eiendommen ganger 0,7). Dette erstatter forsiktighetskriteriet vi har brukt før.
 • Så trekker vi fra et bunnfradrag på en million kroner for hver boenhet som er godkjent og registrert i matrikkelen (Norges offisielle eiendomsregister).
 • Summen vi får da ganges med 3,1 promille. Det er denne summen som blir den årlige eiendomsskattebeløpet.

Promillesatsen ble endret juni 2022 fra 3,4 til 3,1 promille for boliger. For næringseiendommer er den endret fra 7 til 6,2.

Regneeksempel

Statistisk Sentralbyrå bruker en standardbolig på 120kvm som eksempel for å sammenligne kommunene.

Den nye taksten på denne eiendommen vil 3.800.000,- Regnestykket for denne eiendommen blir da:

Takst   3.800.000,- * reduksjonsfaktor 0,7 = skattetakst  2.660.000,-
Bunnfradrag for 2022  -   1.000.000,-
= Skattegrunnlag        =  1.660.000,-
Årlig eiendomsskatt = 1.660.000,- * 3,1 promille    5.146,-

Dette betyr at det blir en årlig eiendomsskatt på 5.146,- som utgjør ca. 429 kroner i måneden.

Hva skjer med fakturaen?

Den nye eiendomsskatten ble offentliggjort 1. mars 2022, men skal gjelde for hele skatteåret (fra 1. januar). 

På den første regningen du får etter 1.mars, vil du få en avregning. Det betyr at du da får regning etter den nye eiendomsskatten fra 1. januar (med bunnfradrag osv.) og så blir det du allerede har betalt trukket fra. Da kan regningen bli høyere enn vanlig eller du kan få penger tilbake.

Du kan logge deg inn på MinSide for å finne informasjon som gjelder din eiendom. Her kan du også velge å få månedlig faktura istedenfor hvert kvartal.

Fakturaen for 3.kvartal er også en oppgjørsfaktura for endringene i promillesatsen.

Les mer om kommunale fakturaer og gebyrer på denne siden.

Kan jeg klage på den nye taksten?

Klagefristen for 2022 er nå utløpt.

Du kan finne takstrapporten og klage her.

Les mer om klagemulighet på denne siden.

Lurer du på noe?

Her finner du flere spørsmål og svar om eiendomsskatten.

Dokumenter og lenker

 

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

 

Sist oppdatert: 25. august 2022