Restverdiredning (RVR)

Innhold

Restverdiredning (RVR) er et samarbeid mellom norske forsikringsselskap og brannvesen med mål om å redde mest mulig verdier etter en brann, vannlekkasje, kjelleroversvømmelse eller lignende. 

Restverdiredning er førstehjelp i akuttfasen. Forsikringsselskapene har investert i spesialbiler som disponeres av brannvesenet. RVR-bilen er utstyrt med pumper og vannsugere for å fjerne vann, lufttørkere, vifter for å fjerne røyk, strømaggregat for nødstrømsforsyning med mer.

RVR-tjenesten er økonomisk dekket via husforsikringen og kan benyttes ved skader på bygninger, inventar og utstyr. Tjenesten gjelder ikke biler og båter.  

RVR-tjenesten i Østfold er stasjonert ved brannstasjonen i Fredrikstad og dekker alle kommuner i Østfold. Beredskap 24 timer i døgnet. 

RVR Østfold kontaktes via Alarmsentral brann øst på telefon 69 20 17 00

Sist oppdatert: 25. juli 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?