Fyrverkeri

Innhold

Skal du skyte opp fyrverkeri i forbindelse med skoleball, fester eller annet arrangement må du søke om dette.

 • Oppskyting over privat grunn kreves tillatelse fra grunneier.
 • Oppskyting fra offentlig plass krever tillatelse fra politiet.
 • Oppskyting etter kl. 23.00 må varsles med annonse i lokale aviser.
 • Fyrverkeri klasse 1,2 og 3 tillates brukt av alle skikkede personer over 18 år.
 • Bruk av fyrverkeri klasse 4 krever spesialopplæring.

Søknad om oppskyting av fyrverkeri 

 Søknad om oppskyting av fyrverkeri

 

Salg av fyrverkeri i romjulen

Søknader om tillatelse til salg av fyrverkeri i romjulen 2019 sendes brannsjefen innen 30. april. 

Hensikten med den tidlige søknadsfristen er at søkere som får medhold i klage på avslag, med normal saksgang fortsatt kan være aktuelle som handlende den førstkommende sesongen.

Alle virksomheter som ønsker å selge fyrverkeri i 2019 må sende inn ny søknad med alle nødvendige opplysninger. Fyrverkeri klasse II og III tillates kun solgt til forbruker i tidsrommet 27. - 31. desember.

Gebyr for søknadsbehandling og tilsyn 2019:  kr. 2.284,-

Brannsjefen gjør oppmerksom på gjeldende forskrifter med bl.a. følgende krav:

 • Virksomheten må drive handelsvirksomhet over disk direkte til forbruker. Firmaattest fra foretaksregisteret må vedlegges søknaden. Salgstillatelse kan ikke overdras til andre.
 • Ansvarshavende må være over 20 år, være ansatt i eller eie virksomheten og være fysisk tilstede på salgsstedet i salgstiden. Kursbevis type F (forhandler pyroteknikk) fra Norsk Brannvernforening må vedlegges.  

Det vises til ”Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver” (brann- og eksplosjonsvernloven) § 5 og til ”Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff” fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 26. juni 2002 nr. 922, kap. 7 og 9 med endring av 4. januar 2018 nr. 14. Se også §2-10 av samme forskrift.

Søknandsskjema salg av fyrverkeri
Vi ønsker helst bruk av elektronisk søknadsskjema, men har også et skjema i word som kan sendes inn med epost eller ordinær post.

Bruk av fyrverkeri på nyttårsaften

Hvert eneste år fører bruk av fyrverkeri til branner og ulykker. Fredrikstad kommune er særlig sårbar for dette, blant annet fordi vi har mye tett trehusbebyggelse.

Med hjemmel i brannloven med forskrifter er det derfor ikke tillatt å sende opp fyrverkeri fra følgende områder, unntatt på tydelig anviste steder:

 • Apenesfjellet - Utskyting er tillatt langs elven ved Tollbodplassen.
 • Cicignon -  begrenset av Glomma, Vesterelva, J.N.Jacobsens gate og jernbanen. Utskyting er tillatt på Tollbodplassen.
 • Holmen/Trosvikberget/St.Hansfjellet - begrenset av Vesterelva, Floa, jernbanen og Glemmengata/Farmanns gate. Utskyting er tillatt fra p-plassen ved Trosvikstranda, grusbanen v/Floaveien og p-plassen på Steffensjordet.
 • Nabbetorp - begrenset av Edv. Eriksens gate, Glomma, Lundheimveien og Enggata. Utskyting er tillatt fra gangveien syd i Enggata ved ”dammene” og langs Poul Rønns gate ved grøntarealene.
 • Sorgenfri - ved Galtungveien, Sorgenfrigata, Saggata og Bruksgata. Utskyting er tillatt fra gruset plass nordøst i Bruksgata.
 • Gamlebyen/Vaterland/Øra - Forbudet gjelder innenfor vollene i Gamlebyen og industriområdene på Øra og er forøvrig begrenset av Habornveien, Fru Ingers gate, Jens Langs gate og Skippergaten.

Brannvesenet vil patruljere i områdene.

Ved Gamlebyen og Vaterland fergesteder tillates bruk av fyrverkeri kun i organiserte former og kun ut mot Glomma. Ved ugunstige forhold vil det bli totalforbud mot oppskyting fra fergestedet i Gamlebyen og Vaterland. Brannvesenet vil i så fall kunngjøre dette med oppslag på strategiske steder i Gamlebyen og Vaterland.

Vi oppfordrer til å bruke søppeldunker som er plassert ut på utskytningsplassene.

Trygg bruk av fyrverkeri
Brannvesenet minner om at det ikke er tillatt å bruke raketter med styrepinne og annet fyrverkeri som kan forveksles med leketøy. Les bruksanvisningen nøye før fyrverkeriet brukes, og bruk beskyttelsesbriller.

Sørg for å velge en plass for avfyring slik at personer eller omgivelser ikke skades. Generelt skal oppskyting av fyrverkeri foretas bort fra bebygde områder. Ubrukt fyrverkeri kan leveres inn ved alle byens salgssteder.

Anmodning til butikker og bedrifter
Vi ber butikker og bedrifter om å kontrollere plasseringen av avfallsbeholdere og flytte dem minimum 5 meter ut fra veggen. Vi vet at dette kan forhindre spredning av en eventuell brann i beholderne til bygningen. 

Lover, forskrifter og retningslinjer

Forskrift om brannvernforebygging §3

Klage

Er du ikke fornøyd med tjenesten har du rett til å klage til kommunens klagenemd.

 

 

Sist oppdatert: 01. februar 2019
Brannsjef
Stein D. Laache
Varabrannsjef
Per Svanæs
Telefoner

Ekspedisjon            69 30 60 00
Øyeblikkelig hjelp  110
Telefonvakt             976 88 055
Utrykningsleder      977 09 126

Besøksadresse
St. Croixgate 17 B, 1607 Fredrikstad
Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
E-post
brann@fredrikstad.kommune.no

 

Vis i kart

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?