Bålbrenning, grilling

Innhold

Forbud 15. april - 15. september

Fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Det omfatter også bruk av engangsgriller, bålpanner, andre bål- og peisinnretninger, oppsending av skylanterner, håndtering av brannfarlig avfall og lignende. 

Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann, for eksempel der det fortsatt ligger snø eller der det har vært store nedbørsmengder over lang tid. 

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. 

Dette er i henhold til forskriftt om brannforebygging § 3 med veiledning.

Har du tenkt å tenne sankthansbål må du søke om tillatelse til dette.

Søknad om tillatelse til bålbrenning

Søknad om bålbrenning

Lover, forskrifter og retningslinjer

Forskrift om brannforebygging

Veiledning til forskrift om brannforebygging

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner 

Brann- og eksplosjonsvernloven

Sist oppdatert: 16. april 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?