Bålbrenning

Innhold

Fra 15. april til 15. september er det forbud mot å brenne bål (forskrift om brannforebygging § 3), med unntak av godkjente bålplasser. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Skal du tenne Sankthansbål må du søke om tillatelse til dette.

Søknad om tillatelse til bålbrenning

Søknad om bålbrenning 

Engangsgriller er et stort forsøplingsproblem og kan også gjøre skade på svaberg, gress og annen vegetasjon. Vi anbefaler derfor at befolkningen lar være å benytte denne type grill. Kjøp heller en bærbar flerbruksgrill og sett den på et trygt underlag som for eksempel sand. Du kan også oppsøke godkjente grill- eller båtplasser.

Vi minner også om aktsomhetsplikten enhver plikter å vise ved gjennomføring av aktiviteter som kan medføre brann, jfr. forskrift om brannforebygging § 3.

Lover, forskrifter og retningslinjer

Forskrift om brannvernforebygging §3

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner 

Klage

Er du ikke fornøyd med tjenesten har du rett til å klage til kommunens klagenemd.

Sist oppdatert: 14. juli 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?