Bålbrenning, grilling

Innhold

Forbud 15. april - 15. september

Fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Det omfatter også bruk av engangsgriller, bålpanner, andre bål- og peisinnretninger, oppsending av skylanterner, håndtering av brannfarlig avfall og lignende. 

Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann, for eksempel der det fortsatt ligger snø eller der det har vært store nedbørsmengder over lang tid. 

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. 

Dette er i henhold til forskriftt om brannforebygging § 3 med veiledning.

Har du tenkt å tenne sankthansbål må du søke om tillatelse til dette.

Søknad om tillatelse til bålbrenning

Søknad om bålbrenning i Fredrikstad kommune

Søknad om bålbrenning i Hvaler kommune

Lover, forskrifter og retningslinjer

Forskrift om brannforebygging

Veiledning til forskrift om brannforebygging

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner 

Brann- og eksplosjonsvernloven

Sist oppdatert: 16. april 2020