Kildesortering

Innhold


Kildesortering betyr å sortere ulike typer avfall, slik at det kan gjenvinnes til nye produkter på en best mulig måte for miljøet. Husholdningene i Fredrikstad plikter å kildesortere de typer avfall som kommunen etablerer innsamlings- og gjenvinningsordninger for. 

Henteordning

Papir, plastemballasje, restavfall og farlig avfall/småelektronikk som samles i den røde boksen (Miljøsparer) hentes hjemme hos husstanden. Fra høsten 2019 hentes også glass- og metallemballasjen hos husstanden.

Bringeordning

Husstandene leverer kildesortert avfall til returpunkter, gjenvinningsstasjonen ved FREVAR eller gratis til forhandler/butikk når det gjelder EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter)

Finn ditt nærmeste returpunkt her

Tømmekalender digital (restavfall, papir, plastemballasje, rød boks)

 

Sist oppdatert: 08. mars 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?