Boligsosial formidling

Innhold

Boligsosial formidling er for de som trenger bistand og tilrettelegging for å skaffe og beholde en bolig. Boligsosial formidler har god kjennskap til boligmarkedet i Fredrikstad, og kan bistå de som er i målgruppen. Tjenesten gis av Tildelingskontoret for helse og velferd.

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan få tjenesten
 • Personer som er, eller i ferd med å bli uten egnet bolig
 • Personer som ut fra sin helsesituasjon og/eller sosiale forhold ikke klarer å skaffe eller beholde bolig
 • Personer som har lav eller ingen inntekt
Hva forventes av deg
 • Du er tilgjengelig for samtaler
 • Du er tilgjengelig når vi har aktuell bolig for deg
 • Du følger de regler som gjelder for leie av bolig
 • Du melder omgående fra om du har problemer med å betale husleien din

Informasjon til våre beboere

Hvordan søker du tjenesten
 • Du kan selv kontakte Tildelingskontoret for helse og velferd for en vurderings-/veiledningssamtale
 • NAV henviser deg direkte til oss når du har behov for bistand
 • Andre hjelpeinstanser kan henvise på vegne av deg

Søknadsskjemaer

    Søknad om kommunal bolig  

     Søknad om omsorgsbolig

    Oppsigelsesskjema for kommunal bolig

Hva kan du forvente av tjenesten
 • Vi kartlegger ditt behov i nært samarbeid med deg
 • Vi er et bindeledd mellom deg og NAV/andre instanser
 • Vi gir råd og veiledning ved innfasing i bolig
 • Vi bidrar til rett og forsvarlig bolig til rett pris
 • Vi bidrar til å hindre utkastelse fra bolig i samarbeid med NAV, Namsmannen og huseier
 • Vi har god kontakt med det private leiemarkedet
 • Vi har god kjennskap til husleieloven og krav i forhold til lovlig utleie av bolig
 • Vi informerer og veileder om boansvar
 • Vi overholder taushetsplikten og du møtes med respekt

Aktuelt lovverk

 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)
 • Lov om husleieavtaler (husleieloven)
Kontaktinformasjon

Tildelingskontoret kan gi mer informasjon.
Åpningstid: Mandag - fredag klokken 09.00 - 15.00
forhåndsavtale må gjøres per telefon.
Telefon: 69 30 74 25
E-post: tildeling@fredrikstad.kommune.no

Her finner du mer informasjon.

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?