Min side Meld fra
Kontakt oss

Situasjonskart, kartutsnitt

Trenger jeg situasjonskart eller kartutsnitt?

Du trenger situasjonskart med naboliste når du skal søke om

 • oppretting av ny eiendom
 • arealoverføring
 • oppføring av nybygg eller tilbygg
 • oppføring av gjerder eller forstøtningsmur
 • endret avkjørsel fra eiendommen

Du trenger kartutsnitt og eventuelt naboliste når du skal søke om

 • grensejustering (ikke naboliste)
 • seksjonering (ikke naboliste)
 • fasadeendring
 • bruksendring
 • påbygg hvor grunnflaten ikke skal utvides og er uten vann- og avløpsinstallasjoner
 • rivning av eksisterende bygg

Beskrivelse av tjenesten

Et situasjonskart skal inneholde opplysninger om

 • grunnkartet
 • retningsangiver (nord-pil)
 • målestokk
 • x- og y-koordinater
 • eiendommens matrikkelnummer - gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr), festenummer (fnr), seksjonsnummer (snr)
 • eiendommens adresse
 • eiendommens naboer/gjenboere oppført med eiendomsbetegnelse, navn og bostedsadresser, der disse er tilgjengelig i kommunens registre
 • eiendomsgrenser markert med rødt
 • eiendommens areal hentet fra matrikkelen eller målebrev, der dette finnes
 • ledningsnettet
 • reguleringsplan med bestemmelser der dette finnes
 • kommuneplanens bestemmelser, dersom området ikke er regulert

Et kartutsnitt skal inneholde opplysninger om:

 • grunnkartet
 • retningsangiver (nord-pil)
 • målestokk
 • x- og y-koordinater
 • eiendommens matrikkelnummer - gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr), festenummer (fnr), seksjonsnummer (snr)
 • eiendommens adresse
 • eiendommens naboer/gjenboere oppført med eiendomsbetegnelse, navn og bostedsadresser, der disse er tilgjengelig i kommunens registre (gjelder når du bestiller kartutsnitt med nabooppgave)

Hvem kan bestille?

Er du eier av en eiendom eller skal du søke om et tiltak, kan du bestille situasjonskart eller kartutsnitt. Bestillingsportalen krever pålogging med minID.

Vilkår

Et situasjonskart eller kartutsnitt skal som hovedregel ikke være eldre enn 1 år på søknadstidspunktet.

Hva koster tjenesten?

Du vil se prisen når du er inne i bestillingsportalen til Ambita.

Hvordan bestiller jeg?

På denne siden kan du bestille situasjonskart og kartutsnitt.

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 14. juli 2022

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart