Endring av matrikkelen

Kort fortalt

Ønsker du å få rettet, endret eller tilføyd opplysninger om eiendommen din i matrikkelen?

 

Du kan be om dette hvis du sender en epost til Fredrikstad kommune. Du må kunne dokumentere at informasjonen som ligger der nå er feil.

Send epost til Fredrikstad kommune til: postmottak@fredrikstad.kommune.no 

 

Endring av matrikkelen

Du kan kreve å få rettet, endret eller tilføyd opplysninger i matrikkelen (det offisielle eiendomsregisteret), se matrikkelloven § 26. Dette er aktuelt hvis opplysningene er feil eller ufullstendige, eller grunnlaget for registrering er falt bort. Det kan for eksempel være at eiendommen er registrert med en enebolig i matrikkelen, men at den består av en tomannsbolig. Det kan også være at arealopplysningene er feil eller mangelfulle.

 

Dokumentasjon

Retting av feil og mangler krever dokumentasjon fra den som har innsendt krav om retting. Dokumentasjonskravet er lagt til den som krever retting, og ikke til kommunen som er lokal matrikkelmyndighet. 

Kravet til dokumentasjon for å rette matrikkelen vil være ulikt avhengig av hva slags opplysninger som er registrert og hvordan opplysningene som står i matrikkelen er hentet inn. Kravet er at du må kunne dokumentere at informasjonen som ligger i matrikkelen er feil eller ufullstendig.

Eksempler på dokumentasjon er:

  • godkjente tegninger (plantegninger)
  • tidligere vedtak
  • bilder/fotografier

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om hva du betaler i kommunale avgifter ikke er tilstrekkelig dokumentasjon.

Klageadgang

 

Dersom du får et avslag på retting av matrikkelen, har du mulighet til å klage. Dette står i matrikkellovens § 46 bokstav h).

Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra du mottok det. Du sender klagen til den instansen som har fattet vedtaket, i dette tilfellet Fredrikstad kommune. I klagen må du skrive hvilken endring du ønsker, og begrunne hvorfor. Det er viktig at du signerer klagen. Dersom vi ikke tar klagen din til følge, vil den sendes videre til Fylkesmannen, som er siste klageinstans. Du kan sende klagen til postmottak@fredrikstad.kommune.no

 

Kontakt

Krav om retting/endring av opplysninger i matrikkelen sendes til:

postmottak@fredrikstad.kommune.no

 

Mer info

Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål. Spørsmål kan rettes til simols@fredrikstad.kommune.no

 

Sist oppdatert: 07. mai 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.