Situasjonskart, kartutsnitt

Innhold

Situasjonskart

Du trenger situasjonskart når du skal søke om:

 • oppføring av nybygg eller tilbygg
 • fradeling av areal til selvstendig tomt
 • oppføring av gjerder eller forstøtningsmur
 • endret avkjørsel fra eiendommen

Kartutsnitt

Du trenger kartutsnitt når du skal søke om:

 • fasadeendring
 • bruksendring
 • påbygg hvor grunnflaten ikke skal utvides og er uten vann- og avløpsinstallasjoner
 • seksjonering av bygg (ikke nabolister)
 • grensejustering/tomtetillegg (ikke nabolister)
 • rivning av eksisterende bygg

Vilkår

Et situasjonskart eller kartutsnitt skal som hovedregel ikke være eldre enn 1 år på søknadstidspunktet.

Et kartutsnitt med naboliste skal inneholde:

 • grunnkartet
 • x- og y-koordinater
 • opplysninger om eiendommen som gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr), festenummer (fnr), seksjonsnummer (snr) og offisiell adresse
 • retningsangiver (nord-pil )
 • målestokk
 • liste over eiendommens naboer/gjenboere oppført med eiendomsbetegnelse, navn og bostedsadresser, der disse er tilgjengelig i kommunens registre


Et situasjonskart skal inneholde (i tillegg til innholdet i kartutsnitt med naboliste) :

 • tomtegrenser markert med rødt
 • eiendommens areal hentet fra matrikkelen eller målebrev der dette finnes
 • opplysninger om ledningsnettet
 • utsnitt av reguleringsplan med bestemmelser der dette finnes
 • dersom området ikke er regulert sendes med utsnitt som viser kommuneplanens bestemmelser

Bestillingsskjema

Her kan du bestille situasjonskart og kartutsnitt.

 

Saksbehandling

Situasjonskart og naboliste produseres automatisk, og leveres via Ambita Infoland sin portal. Imidlertid vil en saksbehandler foreta en manuelt kvalitetskontroll før produktet sendes kunden. Fra bestilling er mottatt vil det maksimalt gå en uke før kunden selv kan laste ned produktet fra Ambita sin bestillingsportal

Pris

Pris vil vises i Ambita sin bestillingsportal

Kommunekart Fredrikstad

 

Sist oppdatert: 22. mars 2019

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag  9.00 - 16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 9.00 - 15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?