Tall Ships Races logo
Stene Stål Gjenvinning

Stene Stål Gjenvinning AS sponser The Tall Ships Races Fredrikstad 2019.

Stene Stål Gjenvinning AS sorterer, bearbeider og gjenvinner jernskrap til råvare for støperier og jernverk.
De skaffer skrapet ved å tilby avfallsløsninger for til bedrifter og rivningsentreprenører og ved å utføre rivning av stålkonstruksjoner.