Tall Ships Races logo
Metallco AS

Mettalco er sponsor av Tall Ships Races Fredrikstad 2019.

Metallco er et gjenvinningskonsern som tar i mot alle typer jern, metaller og kabler fra både private og bedrifter. Selskapet har lang erfaring i gjenvinning av jern og metaller. Metallene bearbeides slik at de blir til rene råvarer som igjen kan brukes som råvarer i industrien.