Tall Ships Races logo
Østfold Energi

Østfold Energi er sponsor av The Tall Ships Races 2019.

Østfold Energi produserer energi fra fornybare og bærekraftige kilder – vann, vind og varme. De drifter egne vannkraftverk i Indre Sogn og Østfold, er medeiere i flere vindparker i landet, og eier i tillegg seks energisentraler i Østfold.

Østfold Energi AS eies av Østfold fylkeskommune og 13 av fylkets 18 kommuner.