Tall Ships Races logo
Kystverket

Kystverket er sølvsponsor av The Tall Ships Races Fredrisktad 2023! 

Kystverket tek ansvar for sjøvegen og produserer viktige fellesgode for samfunnet. Hovudformålet er å sørge for sikker og effektiv ferdsel i farleier langs kysten og inn til hamner, og sørge for ein nasjonal beredskap mot akutt forureining.