Tall Ships Races logo
Sparebank1 Stiftelsen Østfold Akershus

Sparebank1 Stiftelsen Østfold Akershus går inn som samarbeidspartner i The Tall Ships Races 2019.

Sparebank1 Stiftelsen Østfold Akershus ble etablert 1. november 2011. Stiftelsen har 3 hovedformål som består av å utøve stabilt og langsiktig eierskap i Sparebank1 Østfold Akershus, å forvalte stiftelsens midler, samt å vise lokalt samfunnsansvar gjennom gaver til allmennyttige formål.