Tall Ships Races logo
Fredrikstad Næringsforening

Fredrikstad Næringsforening er samarbeidspartner av The Tall Ships Races 2019.

Fredrikstad Næringsforening arbeider for økt verdiskapning og næringsøkonomisk utvikling i Fredrikstad og Nedre Glomma, gjennom bred samhandling mellom bedrifter og offentlige myndigheter.

De har en visjon om at byens næringsliv skal fremstå som et kraftsentrum i fylket, hvor Nedre Glomma blir Oslofjordens mest attraktive byområde for mennesker, kompetanse og kapital.