Tall Ships Races logo
Bypakke Nedre Glomma

Bypakke Nedre Glomma går inn som samarbeidspartner av The Tall Ships Races 2019.

Bypakke Nedre Glomma er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Jernbanedirektoratet og Statens Vegvesen om fremtidens transportsystem. De satser målrettet på effektiv og miljøvennlig transport, slik som kollektiv, sykkel og gange.