Tall Ships Races logo
Buksér og Berging

Buksér og Berging er gullsponsor av Tall Ships Races Fredrikstad 2019.

Buksér og Berging er et privateid maritimt selskap som eier og drifter 30 fartøy av typen slepebåter, offshorefartøyer, servicefartøy og lektere.