Tall Ships Races logo
Bli sponsor - velkommen om bord!

Tusenvis av unge sjøfarere mellom 15 og 25 år utfordrer seg selv i The Tall Ships Races. De møter ungdom fra alle verdens hjørner i konkurranse og felleskap, læring og forbrødring, på tvers av nasjonalitet, kultur, religion, kjønn eller sosial bakgrunn. Det er dette The Tall Ships Races handler om.

The Tall Ships Races Fredrikstad

I Fredrikstad har vi vannet i sentrum. Vi er et sjøfolk med alt det innebærer av båtliv, vannsport og strandliv. Siden grunnleggelsen for 450 år siden har havet vært vår handels- og transportåre, med Norges lengste elv Glomma som knutepunkt. Elva som møter havet har preget vår historie. På slutten av 1800-tallet var Fredrikstad Norges skuteby. Over 200 seilskuter hadde Fredrikstad som sin hjemmehavn.

I 2019 vender The Tall Ships Races for tredje gang tilbake til Fredrikstad. Elva og byen skal igjen fylles av de stolte skutene med sine majestetiske rigger og ungdommelige mannskap.

Med en fantastisk skjærgård, kaiområder langs elva midt i byen og erfaringene fra to tidligere Tall Ships Races ligger alt til rette for en folkefest slik bare vi kan gjøre det. Vi gleder oss og håper å få deg med på laget.

Størrelsen på The Tall Ships Races er vanskelig å forestille seg før man har opplevd det. Elva fylles med majestetiske master som strekker seg mot himmelen, og langs bryggene et yrende folkeliv med byens egne innbyggere som både stolt vertskap og glade festdeltakere. The Tall Ships Races har vært – og blir igjen – en verdig og opplevelsesrik del av Norges mest attraktive by.

Vi ønsker å knytte til oss samarbeidspartnere på ulike nivåer og med ulik kompetanse.

Vi har gjort det før, vi vet at vi kan!

Kontaktinformasjon

Ønsker du en samtale om å bli sponsor for The Tall Ships Races 2019 i Fredrikstad, ta kontakt med:

Vil du være med på laget?

Knut R. Hansen
Sponsoransvarlig
Tlf: 91 85 16 50
E-post: knut@glommafestivalen.no

Ingar Guttormsen
Prosjektleder
Tlf: 99 55 21 47
E-post: guin@fredrikstad.kommune.no