Tall Ships Races logo
Illustrerende bilde av Rent hav
Rent hav

 

Vi ønsker å sette et spesielt fokus på vår store felles miljøutfordring med plastforsøplingen av verdenshavene – vi håper du som medseiler også blir en «rent hav-ambassadør».

Det er fremsatt klare utfordringer i fremtiden når det gjelder å holde havet rent for plast, søppel og annet avfall. I følge WWF (Verdens naturfond) ender hele 15 tonn plast i havet hvert eneste minutt hele døgnet. Det tilsvarer 21600 tonn plast i havet hvert eneste døgn, 365 dager i året!

Å holde havet rent vil vi med hjelp av våre medseilere sette fokus på under The Tall Ships Races 2019, et rent hav for fremtiden! The Tall Ships Races skal bidra til å utvikle og utdanne ungdom mellom 15-25 år gjennom seiltrening, uavhengig av nasjonalitet, kultur, religion, kjønn eller sosial bakgrunn. Som en del av seiltreningen vil bevissthet rundt hvordan vi behandler naturen være et sentralt tema.